Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai Cuộc thi trực tuyến về chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/9/2023 | 4:56:28 PM

YênBái - Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Chuyển đổi số và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2023”.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ và thống nhất thời gian, cách thức tổ chức Cuộc thi. Theo đó, Cuộc thi sẽ được phát động vào ngày 02/10/2023 và thời gian thi trong 4 tuần, bắt đầu thi từ ngày 09/10/2023 và kết thúc vào sáng ngày 04/11/2023;  tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2023).

Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đang công tác, lao động, học tập tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hình thức tổ chức theo hình thức trực tuyến, trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo tuần (4 tuần) trên mạng Internet tại địa chỉ website: http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn. 

Nội dung thi là tìm hiểu về các nghị quyết, kế hoach, văn bản của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số và về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.

Qua cuộc thi  góp phần tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số và kết quả nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Qua đó sẽ tạo sức lan tỏa, thu hút các tổ chức Đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động trong khối tích cực hưởng ứng tham gia.


Đức Phương (Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái)