Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái thí điểm cho cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt trực tuyến tại chi bộ trực thuộc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/10/2023 | 3:15:08 PM

YênBái - Vừa qua, Chi bộ VNPT Văn Yên đã thực hiện thí điểm việc tổ chức cho cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt của chi bộ và nối điểm cầu tới Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ VNPT Yên Bái. Đây là đơn vị đầu tiên được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái chọn thực hiện thí điểm cho cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt trực tuyến tại chi bộ trực thuộc.

Đảng Ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ VNPT Văn Yên bằng hình thức trực tuyến.
Đảng Ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ VNPT Văn Yên bằng hình thức trực tuyến.

Chi bộ VNPT Văn Yên gồm 8 đảng viên, là một trong 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ VNPT Yên Bái. Với đặc thù là đơn vị doanh nghiệp, nhiệm vụ chính trị khá nặng nề, cán bộ, đảng viên làm theo ca kíp, địa bàn hoạt động rộng lại xa trung tâm VNPT Yên Bái nên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện sinh hoạt chi bộ cũng như việc cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định. 

Để thực hiện việc nghiêm túc việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phù hợp với đặc thù các đơn vị có các tổ chức Đảng trực thuộc đông và trải rộng trên địa bàn các huyện, thị trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo Đảng bộ VNPT Yên Bái tổ chức cho Chi bộ VNPT Văn Yên sinh hoạt chi bộ định kỳ và đã nối điểm cầu trực tuyến tới VNPT Yên Bái và Đảng ủy Khối để đồng chí Bí thư Đảng ủy VNPT Yên Bái và Thường trực Đảng ủy Khối dự sinh hoạt chi bộ.

Trước cuộc họp, mỗi đảng viên đã nhận được thông báo qua tin nhắn thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp và được gửi các văn bản mới của Đảng ủy cấp trên, cấp ủy chi bộ và báo cáo của Chi bộ để nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến tham gia có chất lượng hơn tại cuộc họp. 

Các tài liệu cuộc họp đã được chi bộ đăng tải trên nền tảng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, giúp đại biểu và đảng viên khai thác và sử dụng hiệu quả. 

Tại các điểm cầu trực tuyến, các đại biểu là Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Bí thư Đảng ủy VNPT dự và theo dõi toàn bộ diễn biến của buổi sinh hoạt. Đồng thời, các đại biểu đã tham gia phát biểu chỉ đạo trong quá trình tổ chức sinh hoạt theo yêu cầu. Nội dung, chương trình và công tác điều hành sinh hoạt của Chi bộ đã đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, Kế hoạch số 66-KH/TU, Quy định số 10-QĐi/TU, Quy định số 11-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sau buổi sinh hoạt, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo Đảng bộ VNPT Yên Bái tổ chức rút kinh nghiệm việc thí điểm tổ chức cho cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc bằng hình thức trực tuyến, đồng thời đề xuất các giải pháp nhân rộng việc tổ chức tới các chi, đảng bộ có đủ điều kiện. 

Việc thí điểm này sẽ góp phần thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi, đảng bộ vững mạnh.

Minh Huyền