Yên Bái nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong trường học

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/10/2023 | 7:41:05 AM

YênBái - Nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị nhà trường, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được gắn quản lý đảng viên.

Một giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình.
Một giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình.

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình hiện có 27 cán bộ giáo viên, chi bộ nhà trường có 18 đảng viên. Trong những năm qua, Chi bộ nhà trường làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. 

Chi bộ trong nhà trường thường xuyên chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như công tác quản lý đảng viên. Bên cạnh việc duy trì nghiêm túc sinh hoạt định kỳ, Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý. 

Năm 2023, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I "Giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”; quý II  Chuyển đổi số công tác Đảng và nhiệm vụ giáo dục; quý III tập trung vào xây dựng giải pháp thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chú trọng sinh hoạt chuyên môn thay sách giáo khoa lớp 4; quý IV, Chi bộ dự kiến tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục STEM, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 

Cô giáo Đặng Thị Lan Hương - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trong từng thời điểm có những tồn tại gì đều được Chi bộ chỉ ra và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bàn giải pháp khắc phục. Trước khi tổ chức sinh hoạt, Cấp ủy Chi bộ xây dựng dự thảo nghị quyết đánh giá việc thực hiện nghị quyết tháng trước, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và định hướng những nhiệm vụ lãnh đạo trong thời gian tới. Đồng thời, kịp thời động viên những đảng viên có nhiều thành tích nổi bật trong công tác và những đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực để đảng viên trong chi bộ học tập, làm theo”. 

Qua đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng nâng cao. Riêng năm học 2022 - 2023, nhà trường có 3 giáo viên đạt giải cao tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 9 học sinh đạt giải tại Cuộc thi Trạng nguyên cấp tỉnh, tập thể nhà trường được nhận bằng khen của UBND tỉnh…

Cũng như chi bộ nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, Chi bộ Trường THCS Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cũng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Những buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng được tổ chức định kỳ và nội dung theo hướng dẫn. 

Bên cạnh việc thông tin các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Chi bộ. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức theo quý, bám sát với thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn. 

Cô giáo Diêm Nguyệt Mỹ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hàng năm, chúng tôi xác định 4 buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó có 2 cuộc chi bộ xác định quan trọng hơn cả là vào tháng 1 và tháng 8. Chi bộ có những định hướng trọng tâm trong chỉ đạo công tác chuyên môn. 

Với sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên gắn với đạo đức nhà giáo, chiếu theo cam kết của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện học và làm theo Bác. Cùng với đó, gợi ý, định hướng để đảng viên thảo luận tập trung, có chất lượng, kết thúc sinh hoạt phân công đảng viên theo dõi, đảm nhận để thực hiện nhiệm vụ mà chi bộ đã đề ra; đồng thời thông qua biên bản, nghị quyết, lấy biểu quyết của chi bộ”. 

Từ việc làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại chi bộ nhà trường trong việc duy trì sinh hoạt và quản lý đảng viên, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng thường kỳ luôn đạt 100%. Các đảng viên đều gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường . 

Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm học 2022 - 2023, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt trên 63%; 35 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố; 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 11 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 4 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; chi bộ và nhà trường được nhiều cấp khen thưởng...

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được gắn quản lý đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Thanh Ba