Văn Chấn đạt tổng đàn gia súc chính trên 127 nghìn con

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 11:03:02 AM

YênBái - Huyện Văn Chấn hiện có tổng đàn gia súc trên 127.690 con; trong đó: đàn trâu 14.000 con, bò 92.00 con, lợn 104.490 con.

Xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn có nhiều hộ đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo tạo thành sản phẩm hàng hóa cho thu nhập cao.
Xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn có nhiều hộ đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo tạo thành sản phẩm hàng hóa cho thu nhập cao.

Những năm qua, huyện Văn Chấn đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, huyện, nhất là Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, giúp các hộ có động lực mạnh dạn đầu tư nâng cấp quy mô chăn nuôi.

Cùng với đó, huyện đã có nhiều cơ chế chính sách, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ phát triển chăn nuôi trâu, bò, nhất là ở các xã vùng cao, vùng thượng huyện; tập trung khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, nhân lực để phát triển gia súc chính theo hướng hàng hóa. 

Tập trung chuyển đổi tập quán chăn nuôi phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế, đưa chăn nuôi trâu, bò trở thành một trong những nguồn thu nhập chính trong cơ cấu tổng giá trị sản phẩm xã hội nên tổng gia súc chính của huyện tiếp tục đà tăng trưởng. Đến nay, toàn huyện Văn Chấn có tổng đàn gia súc trên 127.690 con; trong đó: đàn trâu 14.000 con, bò 92.00 con, lợn 104.490 con.

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trâu, bò quy mô từ 10 - 50 con, đem lại giá trị kinh tế cao.

Để tiếp tục phát triển đàn gia súc chính, thời gian tới, cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo các đề án, nghị quyết của tỉnh, của huyện, UBND huyện Văn Chấn chỉ đạo người dân chú trọng tiêm phòng đầy đủ  vắc - xin và chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông, trong đó phân công cán bộ thường xuyên đến các thôn nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; làm mới và tu sửa chuồng trại; chú trọng dự trữ thức ăn cho gia súc như rơm khô, thân, lá ngô...

Văn Tuấn