Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận 64 mô hình “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/2/2024 | 2:33:06 PM

YênBái - Năm 2023, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá, công nhận 64 mô hình "Dân vận khéo". Qua tổng hợp, các mô hình được công nhận đã đảm bảo các tiêu chí, đạt từ 75- 100 điểm.

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.
Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.


Ngay từ đầu năm, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đã triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.Các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký xây dựng 133 mô hình "Dân vận khéo”, trong đó có 2 mô hình cấp Đảng ủy Khối; 122 mô hình, 9 điển hình cấp cơ sở. Qua đánh giá, Đảng uỷ Khối đã công nhận 64 mô hình dân vận khéo với số điểm đạt từ 75- 100 điểm.

Các mô hình được công nhận đã giải quyết được những việc mới, việc khó, những nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các mô hình cũng đã thu hút, tập hợp, huy động đông đảo tổ chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện.

Các đơn vị thực hiện mô hình "Dân vận khéo” đều đoàn kết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thành Trung