Nghĩa Lộ phấn đấu 2.200 hộ vay vốn được vay vốn tín dụng chính sách

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2024 | 10:47:10 AM

YênBái - Năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu cho 2.200 hộ vay vốn, tương đương trên 54,3 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo và đối tượng chính sách
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo và đối tượng chính sách

Để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Phòng Giao dịch đã phối hợp với UBND các xã, phường và các tổ chức hội, đoàn thể tập trung rà roát nhu cầu vay vốn từ cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân về các chính sách tín dụng ưu đãi; làm tốt công tác phối hợp quản lý nguồn vốn tín dụng; chỉ đạo bình xét, xác nhận cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn vay. 

Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch đã làm thủ tục cho 408 hộ vay vốn với dư nợ trên 20,4 tỷ đồng. Các chương trình cho vay chủ yếu là: hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Được biết, hiện nay, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 505 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 503 tỷ đồng, bằng 99,4% kế hoạch.

Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Nghĩa Lộ, hàng năm, nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần hỗ trợ  hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững; tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động; xây dựng và sửa chữa nhiều công trình nước sạch và công trình vệ sinh cho các hộ ở khu vực nông thôn. Các hộ vay đều trả vốn vay đúng kỳ, đủ số.

Văn Tuấn