Yên Bình trên 15.000 khách hàng được vay vốn tín dụng ưu đãi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 2:54:47 PM

YênBái - Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Yên Bình đạt 669.036 triệu đồng, tăng 44.756 triệu đồng so với năm 2022.

Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đầu tư nuôi trâu bán chăn thả, nâng cao thu nhập.
Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đầu tư nuôi trâu bán chăn thả, nâng cao thu nhập.

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Bình đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác giao dịch; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và của các điểm giao dịch tại xã, thị trấn…

Thực hiện tốt NQ 11 Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, đến nay Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân được trên 86% kế hoạch vốn giao với 4 chương trình theo NQ 11. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100%  xã, thị trấn với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường…với 328 tổ tiết kiệm và vay vốn, trên 15.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ của đạt 669.036 triệu đồng, tăng 44.756 triệu đồng so với năm 2022.

Được biết, 5 tháng đầu năm 2023, doanh số cho vay đạt 91.130 triệu đồng, 2.124 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn. Thông qua vốn vay từ Ngân hàng CSXH, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức hội nhận ủy thác giải ngân kịp thời nguồn vốn đã được phân bổ theo quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.  

Văn Tuấn

Tags Yên Bình ngân sách hộ nghèo vốn ưu đãi thoát nghèo hồ Thác Bà

Các tin khác
Trấn Yên quan tâm triển khai thực hiện dự án hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật để tạo sinh kế, cải thiện thu nhập.

Đổi mới công tác quán triệt, phổ biến chính sách một cách cụ thể để người dân nắm và hiểu chính sách; có hình thức đối thoại trực tiếp để tư vấn, hướng dẫn, thuyết phục, hỗ trợ đối tượng thụ hưởng khắc phục khó khăn về năng lực tư duy, vượt qua tâm lý trông chờ ỷ lại để đề xuất nhu cầu và thực hiện chính sách có hiệu quả... là một trong những kinh nghiệm của huyện Trấn Yên trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững.

Thực hiện  Kế hoạch số 126 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2023, huyện Lục Yên sẽ  hoàn thành 183/183 nhà, trong đó hỗ trợ 100 nhà làm mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 và 83 nhà hỗ trợ làm mới và sửa chữa từ ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác.

Những năm qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp..., huyện Lục Yên xác định thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, nhất quán trong điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách, huyện đã xây dựng, triển khai các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững. Phóng viên Báo Yên Bái đã cuộc phỏng vấn đồng chí Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên về kết quả công tác giảm nghèo của huyện trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc

Vừa qua, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục