UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2022 | 5:27:32 PM

YênBái - Trung tâm Phục vụ hành chính công cần chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10/2022.

Công an huyện Yên Bình triển khai cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an xã.
Công an huyện Yên Bình triển khai cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an xã.

Để thực hiện hiệu quả Văn bản số 6511/VPCP-KSTT ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10/2022 để người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương. 

Công an tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử và điền biểu mẫu, tờ khai từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ, ngành, địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ. 

H.V

Tags Trung tâm Phục vụ Hành chính công Dịch vụ công Dữ liệu dân cư quốc gia thủ tục hành chính

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Qua nửa năm thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất.

Người dân Văn Yên thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đợn vị, địa phương, năm 2023, UBND huyện Văn Yên đã triển khai phong trào “Sáng tạo trong công vụ” nhằm đánh giá chất lượng công chức, viên chức về kết quả thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Thông qua công tác tiếp dân tại Bộ phận một cửa, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ thăm hỏi, động viên, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Đó là một trong những kết quả thực hiện mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Công an phường Nguyễn Thái Học thời gian qua.

Ngay trong ngày đầu ra quân đã có 150 người đến đăng ký cấp đổi GPLX.

Bưu điện huyện Trấn Yên vừa tổ chức tiếp nhận thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) lưu động tại Bưu điện Văn hóa xã Báo Đáp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục