Yên Bái: Liên kết đẩy mạnh sản xuất hàng hóa

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/9/2020 | 4:38:54 PM

YênBái - Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực; lựa chọn cây, con đặc sản theo vùng để phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Mạnh Cường – Hoài Văn