Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

  • Cập nhật: Chủ nhật, 31/1/2021 | 11:13:46 AM

YênBái - Sáng 31.1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham dự Hội nghị.

 
 
 
 
 
 
 


Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (bên trái) dự Hội nghị sáng nay.


Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.


Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

(Trung tâm Báo chí Đại hội XIII)