Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và Huyện ủy Lục yên dự sinh hoạt chi bộ và trao hỗ trợ hộ nghèo tại xã Tân Lập

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/8/2022 | 4:54:43 PM

YênBái - Ngày 2/8, các đồng chí: Lê Thái Hưng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên đã tham gia “Ngày thứ 7 cùng dân”, sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Hạ Giang, xã Tân Lập, huyện Lục Yên và trao hỗ trợ hộ nghèo năm 2022.

Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh trao hỗ trợ cho hộ nghèo xã Tân Lập.
Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh trao hỗ trợ cho hộ nghèo xã Tân Lập.

Chi bộ thôn Hạ Giang, xã Tân Lập hiện có 30 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế; xây dựng thôn nông thôn mới đến nay đạt 11/15 tiêu chí. 

Từ đầu năm đến nay, Chị bộ đã lãnh đạo, vận động nhân dân hiến 1.200 m2 đất, chặt bỏ gần 2.000 cây cối để mở rộng 1,5 km đường giao thông. 

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên Chi bộ thôn Hạ Giang đã thẳng thắn thảo luận, trao đổi, bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới, với những việc làm rất cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tiễn tại cơ sở, đáp ứng sự mong mỏi của bà con nhân dân. Đặc biệt, tập trung thảo luận bàn các giải pháp làm những việc cần ngay như tu sửa, xây dựng nhà văn hoá thôn, sửa chữa hệ thống đường điện tại thôn và các hộ gia đình để đảm bảo an toàn.


Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh và huyện Lục Yên dự sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Hạ Giang, xã Tân lập, huyện Lục Yên 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Hạ Giang, đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên đề nghị Chi uỷ Chi bộ thôn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, trước hết thực hiện công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt; thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, các phong trào thi đua tại cơ sở. Khơi dậy ý chí khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và nhân dân để từ đó tạo động lực, thúc đẩy thôn, xã phát triển. 

Cho biết việc tu sửa nhà văn hoá thôn cần thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện, đồng cshi cũng yêu cầu thôn quan tâm xây dựng nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo, bàn các giải pháp cụ thể để động viên, giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị bản sắc văn hoá truyền thống của địa phương, xây dựng hình ảnh con người "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập" để từ đó tạo lợi thế, thúc đẩy phát triển du lịch.

Cũng trong dịp này, đồng chí Lê Thái Hưng - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã trao 80 triệu đồng hỗ trợ 15 hộ nghèo xã Tân Lập mua cây, con giống, phương tiện sản xuất. Đây là nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động của tòa án nhân dân 2 cấp trong tỉnh.
Anh Dũng