Thanh tra tỉnh Yên Bái vinh dự được tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/1/2023 | 2:03:46 PM

YênBái - Ngày 6/1,Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cầu Yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cầu Yên Bái.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đoàn Hồng Phong – Tổng Thanh tra Chính phủ. Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo, cán bộ ngành Thanh tra tỉnh và các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo đại diện một số sở, ngành của  tỉnh.

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả theo đúng định hướng, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật, trong đó việc chuyển thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có nhiều tiến bộ.  Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 

Trong năm, toàn ngành thanh tra đã tiến hành 8.514 cuộc thanh tra hành chính; 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất; đã kiến nghị thu hồi 26.654 tỷ đồng, 574 ha đất…

Kết quả công tác thanh tra tiếp tục đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được nâng cao, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, gắn với thực hiện những nhiệm vụ mới theo Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tại tỉnh Yên Bái, công tác thanh tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Năm 2022, toàn tỉnh tiến hành triển khai 198 cuộc thanh tra (trong đó 66 cuộc thanh tra hành chính và 132 cuộc thanh tra chuyên ngành). 

Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 6.424,13 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi 1.267,43 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế 5.156,7 triệu đồng; ban hành 325 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 5.391,13 triệu đồng; kiến nghị xử lý về đất đai với diện tích 459.315 m².

Riêng Thanh tra tỉnh đã tổ chức 13 đoàn thành tra tại 19 đơn vị. Sau thanh tra, Thanh tra tỉnh đã ban hành 46 quyết định xử lý, thu hồi số tiền trên 335,6 triệu đồng; kiến nghị xử lý trên 459 nghìn m2 đất; kiến nghị một số ngành ban hành quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 3 đối tượng. 100% kết luận thanh tra được các đối tượng thanh tra tổ chức thực hiện; tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt 100%....

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đánh giá cao kết quả đạt được của ngành thanh tra năm 2022. Đồng thời, đề nghị, ngành thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2023, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực…; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; đẩy mạnh giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống năm 2018…

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các đơn vị năm 2022.  Thanh tra tỉnh Yên Bái vinh dự được tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành thanh tra năm 2022.
Hồng Oanh