Công ty Điện lực Yên Bái cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2023 | 7:42:15 AM

YênBái - Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), áp dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công ty Điện lực Yên Bái áp dụng các ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, tăng tính minh bạch, chính xác trong mua bán điện.
Công ty Điện lực Yên Bái áp dụng các ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, tăng tính minh bạch, chính xác trong mua bán điện.


Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, PCYB luôn xác định cải cách TTHC là một nội dung quan trọng; là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Vì vậy, thời gian qua, Ban Giám đốc PCYB luôn tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong cải cách TTHC. 

Theo đó, PCYB triển khai nâng cấp và đưa vào hoạt động các phòng giao dịch khách hàng tại nơi trang trọng, dễ nhìn, dễ thấy, thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch. PCYB cũng đã ban hành quy định tổ chức hoạt động dịch vụ khách hàng theo quy chế một cửa và chỉ đạo các đơn vị điện lực cơ sở nghiêm túc thực hiện. 

Đồng thời, công khai, minh bạch các quy định về TTHC trong dịch vụ khách hàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong giao tiếp với khách hàng; qua đó, giảm bớt các phiền hà và rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của khách hàng. PCYB còn mạnh dạn phân cấp, phân quyền để các đơn vị trực thuộc có thể chủ động công việc hơn, cắt bớt thủ tục phiền hà nhằm cung ứng điện sớm nhất, đầy đủ cho khách hàng. 


Nghiên cứu, ban hành quy định trình tự thủ tục, lưu đồ giải quyết cấp điện cho khách hàng theo quy định mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; cải tiến trình tự giải quyết cấp điện, phân cấp thực hiện từ khâu tiếp nhận hồ sơ, khảo sát đến thi công… 

Năm 2022, đơn vị đã hoàn thành thủ tục giải quyết cấp điện cho 58 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,91 ngày; giảm 3,09 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 1,09 ngày theo kế hoạch giao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

Để thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, hiện nay, PCYB đã mở rộng liên kết thanh toán tiền điện với ngân hàng và các đối tác trung gian trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thêm nhiều hình thức thanh toán. 

Theo đó, PCYB có 160.495 khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ 66,49% trên tổng số khách hàng phát sinh hóa đơn tiền điện; tỷ lệ tiền thanh toán không dùng tiền mặt đạt 88,21% trên tổng số tiền điện phải thu. PCYB cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện đăng ký các yêu cầu dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Năm 2022, PCYB đã tiếp nhận 7.487 yêu cầu dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 61,71%. Bên cạnh đó, PCYB đã triển khai thực hiện giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng bằng hình thức dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và đã giải quyết 12.132 yêu cầu của khách hàng theo hình thức dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, đạt tỷ lệ 100%.

 PCYB cũng đã tổ chức triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu cung cấp dịch vụ điện của khách hàng trên địa bàn theo phương thức điện tử. Kết quả, đã tiếp nhận và giải quyết 12.132 yêu cầu của khách hàng theo phương thức điện tử. 

Ngoài ra, PCYB áp dụng các ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, tăng tính minh bạch, chính xác trong mua bán điện. Triển khai thay thế các hệ thống đo đếm sử dụng công tơ cảm ứng bằng các công tơ điện tử có tích hợp tính năng đo xa trên địa bàn quản lý và đã lắp đặt thay thế được 172.298 công tơ sau TBA công cộng có tích hợp công nghệ đo xa. Hiện tại, trên địa bàn PCYB quản lý có 174.351 công tơ có khả năng thu thập dữ liệu từ xa, chiếm 70,71% trên tổng số công tơ trên lưới…

Để làm tốt công tác cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thời gian tới, PCYB tiếp tục rà soát, cải cách về bộ máy tổ chức làm kinh doanh bán điện, phân định rõ trách nhiệm, công việc của từng cán bộ, công nhân viên trong quá trình giải quyết công việc; đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, người phụ trách trong công tác cải cách TTHC, dịch vụ khách hàng. 

Cùng đó, PCYB chủ động nắm bắt thông tin từ khách hàng, nhu cầu của khách hàng để kịp thời hỗ trợ khách hàng giải quyết nhanh, triệt để và thỏa đáng mọi vướng mắc, yêu cầu chính đáng liên quan đến các dịch vụ điện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng điện; tạo điều kiện để khách hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát các dịch vụ của ngành điện…

Thu Hiền