Sở Tư pháp - Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại tòa án nhân dân 2 cấp

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2023 | 5:05:39 PM

YênBái - Việc thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) khi tiến hành tố tụng sẽ góp phần bảo đảm tiếp cận TGPL kịp thời trong tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện TGPL, đặc biệt phù hợp với người dưới 18 tuổi.

Lãnh đạo Sở Tư pháp  - Tòa án nhân dân tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trực tại Tòa án nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Lãnh đạo Sở Tư pháp - Tòa án nhân dân tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trực tại Tòa án nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chiều 21/3, Sở Tư pháp (STP) - Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trực tại Tòa án nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự Lễ ký kết có lãnh đạo STP, TAND tỉnh, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Theo Kế hoạch phối hợp, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) sẽ cung cấp danh sách, số điện thoại người trực (trợ giúp viên pháp lý), người hỗ trợ trực (chuyên viên Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh) cho TAND tỉnh và TAND các huyện, thị, thành phố. TAND sẽ niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực, người hỗ trợ trực tại trụ sở TAND hai cấp tỉnh Yên Bái. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi tiến hành tố tụng, công chức TAND phát hiện người thuộc diện được TGPL sẽ thông tin và cung cấp số điện thoại của người được TGPL hoặc người thân thích của họ (nếu có) cho người trực. Đồng thời, hướng dẫn người thuộc diện được TGPL liên hệ với người trực hoặc người hỗ trợ trực theo số điện thoại đã niêm yết để thực hiện các hoạt động TGPL…

Việc thực hiện phối hợp giữa STP và TAND tỉnh sẽ góp phần bảo đảm tiếp cận TGPL kịp thời trong tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện TGPL; bảo đảm đối tượng thuộc diện TGPL trong các vụ việc mà TAND thụ lý được giải thích đầy đủ, được tiếp cận, cung cấp và sử dụng dịch vụ TGPL kịp thời, phù hợp với người dưới 18 tuổi và các đối tượng đặc thù khác.

Hồng Oanh