Yên Bình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/7/2023 | 7:37:23 AM

YênBái - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Yên Bình chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tạo mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó.

Đảng viên Chi bộ thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng trao đổi giải pháp thực hiện vệ sinh môi trường, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Đảng viên Chi bộ thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng trao đổi giải pháp thực hiện vệ sinh môi trường, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân hiện có 34 đảng viên sinh hoạt. Hàng tháng, Chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đảng viên thảo luận về những vấn đề sát với thực tế như: công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thi đua lao động, sản xuất, công tác chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các giải pháp để cán đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đồng chí Hà Mạnh Thắng - Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết cho biết: "Chi bộ sinh hoạt đảm bảo đúng thời gian quy định, quy trình, nội dung và các đảng viên đóng góp ý kiến rất thẳng thắn, hiệu quả. Qua đó, Chi bộ rút kinh nghiệm để tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục tập trung các giải pháp xây dựng Chi bộ kiểu mẫu”. 

Cùng đó, Chi bộ thôn Đoàn Kết cũng quan tâm công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai và hoàn thành tiêu chí xây dựng chi bộ kiểu mẫu và thôn nông thôn mới kiểu mẫu 2023.

Cùng với Chi bộ thôn Đoàn Kết, Chi bộ thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng với 31 đảng viên, thời gian qua cũng luôn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Bà Vũ Thị Hồng Quyến - đảng viên Chi bộ chia sẻ: "Bí thư Chi bộ thôn Đào Kiều luôn giữ vững vai trò lãnh đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng; kịp thời cụ thể hóa chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay tại thôn”. 

Đảng bộ huyện Yên Bình hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng, 305 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và trên 6.600 đảng viên. Thời gian qua, các cấp ủy đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kịp thời ban hành, nghiêm túc tổ chức thực hiện quy chế làm việc; kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo quy định, yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn huyện có 28/177 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 144/177 bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận; 100% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Huyện ủy, đã phân công các đồng chí lãnh đạo dự sinh hoạt cấp xã, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, thôn tổ; phân công cấp ủy viên phụ trách, giúp đỡ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đảng viên được nâng lên. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém.

Minh Huyền