[VIDEO]Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với Ban Tổ chức và Sở Nội vụ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly về công tác xây dựng Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/7/2023 | 11:19:42 AM

YênBái - Ngày 25/7, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với Ban Tổ chức tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Cộng hòa DCND Lào).

Mạnh Cường