Yên Bái: 359 chi bộ đăng ký xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu"

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/7/2023 | 11:04:56 AM

YênBái - Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã có 359 chi bộ đăng ký xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu", trong đó, có 30 chi bộ đã được công nhận.

Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái Phùng Xuân Thành điều hành thảo luận tại buổi sinh hoạt Chi bộ.
Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái Phùng Xuân Thành điều hành thảo luận tại buổi sinh hoạt Chi bộ.

Thời gian qua, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hành động số 114- CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU thành lập Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái với mục tiêu thực hiện xong trong tháng 7/2023 và tiếp tục thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022 - 2025”, với tiêu chí cao hơn mô hình "Chi bộ bốn tốt”. 


Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 359 chi bộ đăng ký xây dựng "Chi bộ kiểu mẫu", trong đó, có 30 chi bộ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận; duy trì 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ và không có chi bộ ghép; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cấp ủy viên các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Một số Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã chú trọng xây dựng và duy trì Chi bộ kiểu mẫu, như Đảng bộ thành phố Yên Bái có 33 chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu, trong đó có 30 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 3 chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phê duyệt xây dựng chi bộ kiểm mẫu với 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 1 chi bộ cơ sở. Năm 2022, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ có 22 chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu...

Văn Dương