Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/8/2023 | 7:31:17 AM

YênBái - Thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố nâng cao năng lực và sức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Phiêng 1, thị trấn Sơn Thịnh.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh cho biết: "Thông qua sinh hoạt chi bộ (SHCB) hằng tháng, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng SHCB có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác”. 

Chi bộ tổ dân phố Phiêng 1 hiện có 51 đảng viên. Trong sinh hoạt, Chi bộ đã thực hiện tốt việc đảng viên tích cực tham gia thảo luận, thể hiện chính kiến của mình, luôn tạo được không khí dân chủ, cởi mở, chân thành; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu trong SHCB. Phương pháp điều hành sinh hoạt, thảo luận, gợi mở vấn đề đảm bảo tính hệ thống, khoa học. Vai trò, trách nhiệm người chủ trì, cấp ủy được thể hiện rõ nét. 

Đến nay, Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo của tổ theo tiêu chí mới chỉ còn hơn 2%; phát triển thương mại - dịch vụ chiếm trên 40%, có trên 60% số hộ khá, giàu…


Tuy nhiên, theo đánh giá của Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh, có một số ít chi bộ chưa có sự chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, đảng viên ít tham gia phát biểu thảo luận; có chi bộ người chủ trì buổi sinh hoạt chưa chủ động gợi ý các vấn đề liên quan đến việc chi bộ cần tập trung lãnh đạo, nội dung sinh hoạt lan man. Có đảng viên tham gia sinh hoạt chưa thường xuyên, trong sinh hoạt chưa ghi chép, ít thảo luận. Việc tiếp cận sinh hoạt trên nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử" (STĐVĐT) còn chậm tiến độ, kết quả chưa đạt yêu cầu. 

Khắc phục những hạn chế đó, Đảng ủy thị trấn đã quan tâm lãnh đạo các chi bộ duy trì thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, SHCB trực thuộc đảng bộ thị trấn đảm bảo 100% theo quy định. Các chi bộ có chi ủy thực hiện việc sinh hoạt cấp ủy trước khi SHCB để thống nhất nội dung sinh hoạt và công tác lãnh đạo của chi bộ. 

Trong sinh hoạt có sổ ghi chép nội dung, biên bản họp và nghị quyết của chi bộ; các nội dung ghi chép đảm bảo đúng mẫu hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Trình tự buổi sinh hoạt thực hiện theo Hướng dẫn của Trung ương và các văn bản hướng dẫn của các cấp ủy cấp trên, phù hợp với từng loại hình chi bộ, đảm bảo về thời gian sinh hoạt từ 120 phút đến 150 phút. Không có chi bộ nào sinh hoạt qua loa, chiếu lệ. 

Đến nay, 12/19 chi bộ triển khai cài đặt và sử dụng STĐVĐT trong sinh hoạt song song với hình thức sinh hoạt truyền thống; còn 7 chi bộ đang được tiếp tục hướng dẫn cài đặt và thực hiện việc sinh hoạt trên STĐVĐT. 

Việc đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, SHCB đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương luôn được Đảng bộ khuyến khích các chi bộ tích cực phát huy. 

Hàng tháng, Đảng ủy ban hành kết luận các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; qua đó, định hướng, chỉ đạo nội dung cần thực hiện để các chi bộ đưa vào sinh hoạt, thảo luận, bàn những vấn đề quan trọng liên quan đến cán bộ, đảng viên và đơn vị để triển khai thực hiện.

Với các giải pháp nâng cao chất lượng SHCB, các đồng chí cấp ủy viên đảng bộ, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ đều có tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, trong nêu gương về vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, chấp hành chế độ sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Anh Dũng