Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: 21 đảng viên thuộc diện cần được giáo dục, giúp đỡ

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2023 | 10:52:17 AM

YênBái - Qua rà soát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát hiện 21 đảng viên thuộc diện đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng.

Đảng ủy Khối tổ chức cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tham quan thực tế tại Khu di tích lịch sử Chiến Khu Vần, huyện Trấn Yên.
Đảng ủy Khối tổ chức cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tham quan thực tế tại Khu di tích lịch sử Chiến Khu Vần, huyện Trấn Yên.

Đến nay, toàn Đảng bộ Khối có 2 đảng viên khi chuyển sinh hoạt Đảng đã có nhận xét, đánh giá sự tiến bộ; 5 đảng viên được cấp ủy quyết định công nhận sự tiến bộ và đưa ra khỏi danh sách cần theo dõi, giúp đỡ; không có đảng viên nào cần được chi bộ tiếp tục giáo dục, giúp đỡ và đưa vào diện đảng viên không còn đủ tư cách phải đưa ra khỏi Đảng.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và văn bản chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Cùng với tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm quy trình rà soát để kịp thời phát hiện đảng viên có vi phạm và có giải pháp giáo dục, giúp đỡ. Sau giáo dục, giúp đỡ nếu không khắc phục kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thường xuyên rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thành Trung