Yên Bái: Ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, thi hành kỷ luật 132 đảng viên

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/10/2023 | 2:51:37 PM

YênBái - Trong 9 tháng năm 2023, các cấp ủy trong tỉnh đã kiểm tra 361 tổ chức Đảng và 2.422 đảng viên; trong đó đã thi hành kỷ luật 132 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023. UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng, thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập diện ban thường vụ cấp ủy quản lý theo quy định tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị "Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập”.

Kết quả, UBKT các cấp đã tiếp nhận, quản lý 1.629 bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý; đã tiến hành và hoàn thành xác minh tài sản, thu nhập đối với 129/129 đồng chí.

Trong 9 tháng qua, các cấp ủy đã kiểm tra 361 tổ chức Đảng và 2.422 đảng viên (trong đó có 1.093 cấp ủy viên), tăng 33 tổ chức Đảng, 1.221 đảng viên (trong đó có 248 cấp ủy viên) so với cùng kỳ năm 2022; thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng, trong đó khiển trách 1 tổ chức Đảng, cảnh cáo 1 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 132 đảng viên, trong đó có 20 cấp ủy viên.

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 309 tổ chức Đảng; kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng đối với 246 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 101 tổ chức Đảng, 182 đảng viên (trong đó có 176 cấp ủy viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức Đảng, 31 đảng viên (trong đó có 27 cấp ủy viên); kiểm tra tài chính Đảng đối với 39 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 57 đảng viên (trong đó có 13 cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 21 đảng viên, cảnh cáo 9 đảng viên, khai trừ 27 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật 1 đảng viên.

Đức Toàn