UBND tỉnh Yên Bái quy định về thời gian làm việc hành chính

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/10/2023 | 3:18:12 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 1959 ngày 30/10/2023 về việc việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 1/11/2023 quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11h giờ 30 phút

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; cấp ủy, HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức chính trị - xã hội; các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội đặc thù được giao biên chế trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện theo quyết định. 

Đối với các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động. 

Đối với các cơ quan công an, quân đội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, căn cứ vào thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái quyết định thời gian làm việc phù hợp theo thẩm quyền. 

Hoài Văn