Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt đầu xuân các cơ quan báo chí, tuyên truyền

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/2/2024 | 5:17:13 PM

YênBái - Chiều 22/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024. Đây là hoạt động thường niên, đã trở thành truyền thống tốt đẹp mỗi dịp đầu xuân năm mới.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.  

Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo đó, đóng góp vào bức tranh chung của báo chí cả nước, năm qua, công tác báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã thực sự thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh và của cơ quan chủ quản, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động. 

Với sự đổi mới, sáng tạo trong hình thức thể hiện, sự đa dạng, phong phú trong nội dung tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã kịp thời cập nhật, truyền tải thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là việc đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, những thành tựu và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Các nhà báo đã thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, bám sát thực tiễn cuộc sống; các cơ quan báo chí đã tuyên truyền, cổ vũ, động viên, phản ánh sâu rộng, khắc họa sắc nét những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm; các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân… Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách; những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện, qua đó giúp cho cấp có thẩm quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, khắc phục.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh gay gắt của các loại hình báo chí trong kỷ nguyên số; các cơ quan báo chí đã nỗ lực đổi mới, tích cực chuyển đổi số trong hoạt động báo chí và truyền thông. Qua đó, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vừa mở rộng phạm vi phủ sóng, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã phát biểu ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời, có những đề xuất, mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cơ quan báo chí và những người làm báo để công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. 


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú của Trung ương trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu xuân năm mới. Đồng chí khẳng định năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh Yên Bái đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Kết quả đó đến từ sự đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó có vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, của Trung ương. 


Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Yên Bái Hà Ngọc Văn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tăng cường truyền thông chính sách kết hợp quảng bá hình ảnh quê hương và con người Yên Bái

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí và sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2024 được xác định là năm "bứt phá” để cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát và tuyên truyền đậm nét về Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, trong đó, nhấn mạnh chủ đề của năm là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh”, gắn với phương châm hành động: "Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. 

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, tăng cường truyền thông chính sách kết hợp quảng bá hình ảnh quê hương và con người Yên Bái. Đặc biệt, tuyên truyền đậm nét về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh; những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; về nỗ lực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân… 

Đồng thời, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo chỉ đạo của tỉnh. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2024. 

Thông tin tích cực của báo chí phải là dòng thông tin chủ lưu, chính xác, kịp thời và khách quan

Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa báo chí chính thống và mạng xã hội hiện nay, các cơ quan báo chí cần khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị thế của mình và xác định rõ, dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu, chính xác, kịp thời và khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi mặt, cần thích ứng kịp thời với xu thế của báo chí hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động báo chí. Qua đó, làm tốt vai trò định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan báo chí và sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong năm qua.

Thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng

Đồng chí đề nghị các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp để sáng tạo ra các tác phẩm báo chí chất lượng cao; tích cực đi sâu, đi sát cơ sở, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động mọi mặt của đời sống xã hội. Tham gia phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ, động viên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, của vùng đất và con người Yên Bái.

Cho rằng, Yên Bái có rất nhiều chất liệu để các nhà báo khai thác, đồng chí mong muốn các nhà báo cần tiếp tục bám sát thực tiễn cuộc sống, xây dựng các tác phẩm báo chí có chất lượng để tham dự các cuộc vận động, các giải báo chí của quốc gia và của tỉnh, nhất là Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ tin tưởng, những kết quả tích cực trong những năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để các cơ quan báo chí, tuyên truyền và đội ngũ những người làm báo tiếp tục phấn đấu, gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới, luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Thanh Chi – Mạnh Cường