Yên Bái: Kinh nghiệm từ đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2024 | 7:40:41 AM

YênBái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với sự tham gia của 50 đại biểu chính thức. Đây là đại hội được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo, lựa chọn đại hội điểm cấp cơ sở. Ngay sau đại hội điểm, Tổ chỉ đạo thực hiện đại hội điểm họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức, thống nhất nội dung. Đại hội cấp cơ sở dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024.

Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Nghĩa An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Nghĩa An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tổ chức đại hội điểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo thành hình mẫu nhân rộng trong các cấp bộ Hội để các đơn vị còn lại tổ chức tốt đại hội tại đơn vị mình, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Nghĩa An đã làm tốt khâu chuẩn bị; công tác tuyên truyền được quan tâm đầu tư, thực hiện trước, trong và sau Đại hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội. 

Không khí sôi nổi hướng về Đại hội được đẩy mạnh bằng các phần việc thanh niên, phong trào thi đua chào mừng...; tổ chức phù hợp, tiết kiệm, an toàn. Đại hội điểm đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên xã nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Theo đó, nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam xã đã huy động trên 85% hội viên, thanh niên tham gia các đợt huấn luyện dân quân tự vệ, tổ hòa giải từ cấp chi hội trở lên; xung kích tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp ở cơ sở; động viên trên 40 thanh niên lên đường nhập ngũ; toàn xã có 12 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ; phối hợp tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên…

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN xã Nghĩa An đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu cơ bản, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các hoạt động, chương trình của Hội và công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã đề ra chỉ tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Nghĩa An, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Nghĩa An nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 11 đồng chí và hiệp thương chọn cử anh Nông Văn Vui làm Chủ tịch tại Đại hội. 

Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Sau Đại hội, Tổ chỉ đạo Đại hội điểm tổ chức họp, rút kinh nghiệm, đánh giá toàn diện về công tác tổ chức Đại hội. Qua đó, phát huy những điểm mới, điểm sáng tạo; khắc phục những khó khăn, hạn chế và vướng mắc trong quá trình triển khai. 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh yêu cầu các đơn vị cần quán triệt sâu mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của kế hoạch và hướng dẫn tổ chức đại hội, nhất là những vấn đề mới; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội sát với tình hình địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, xin ý kiến Hội cấp trên về việc chuẩn bị đại hội. 

Văn kiện đại hội phải lấy ý kiến góp ý của các chủ thể có liên quan trước khi trình Hội cấp trên và cấp ủy phê duyệt; lựa chọn các đại biểu có trình độ, am hiểu công tác Đoàn, Hội có kinh nghiệm để tham gia điều hành, giúp việc đại hội. Trong quá trình điều hành chương trình đại hội cần bám sát văn bản đã được chuẩn bị và tuân thủ đúng theo quy chế, quy định, hướng dẫn của Hội cấp trên…

Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Nghĩa An thực sự là ngày hội đại đoàn kết của thanh niên, là dịp củng cố và phát triển tổ chức Hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Đồng thời, là cơ hội để thế hệ trẻ bày tỏ khát vọng và trách nhiệm cống hiến cho quê hương, đất nước, tạo tiền đề quan trọng hướng tới thành công của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Mai Linh