Yên Bình: 840 buổi ra quân “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2024 | 9:23:43 AM

YênBái - Năm 2023, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân 840 buổi “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” với 61.630 lượt người tham gia, trong đó có 12.100 lượt cán bộ, công chức.

Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” được huyện Yên Bình duy trì nhiều năm qua đã góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” được huyện Yên Bình duy trì nhiều năm qua đã góp phần thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

24/24 xã, thị trấn trên địa bàn đã đảm bảo ra quân "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” 2 - 3 buổi/tháng, huy động từ 3.000 đến trên 4.000 lượt cán bộ, công chức, nhân dân tham gia; tiêu biểu như các xã: Xuân Lai, Vĩnh Kiên, thị trấn Thác Bà, Đại Minh, Thịnh Hưng, Tân Hương, Bảo Ái, Tân Nguyên… 

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia lao động và giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo về cây, con giống; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, lắp đặt các công trình "Thắp sáng đường quê", hệ thống giám sát camera an ninh tại các xã…  

Năm 2023, mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” tại Yên Bình đã góp phần bê tông hóa trên 24 km đường giao thông nông thôn; trồng mới gần 25 km tuyến đường hoa, cây cảnh; tu sửa, phát dọn, vệ sinh 600km đường giao thông nông thôn; làm 29 km đường điện "Thắp sáng đường quê"; giúp đỡ 24 hộ nghèo làm nhà, sửa nhà; giúp đỡ 86 hộ gia đình chính sách, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.

Trong "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn tổ chức 428 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt các ứng dụng công dân số (YenBai-S), VNeID định danh mức độ 2; tham gia vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý, phân loại rác thải; vận động và hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, phòng chống bạo lực gia đình và thực hiện sinh con đúng chính sách dân số; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền về dinh dưỡng; tuyên truyền, hỗ trợ phát triển  kinh tế, khởi nghiệp cho thanh niên… 

Phát huy kết quả này, năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục tham gia và phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức hiệu quả, đổi mới hoạt động của mô hình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Thanh Chi