Yên Bái khen thưởng 111 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/2/2024 | 11:23:38 AM

YênBái - Sáng nay - 28/2, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các ngành, các thành phần kinh tế trong các phong trào thi đua yêu nước.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh; các điển hình tiên tiến, tiêu biểu năm 2023 và các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Chủ động, linh hoạt, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các phong trào thi đua 

Thời gian qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, 17 khối, 42 cụm thi đua của tỉnh đã chủ động, linh hoạt, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ sự nỗ lực thi đua của các cấp, các ngành, năm 2023, Yên Bái đã tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thứ 36/63 tỉnh, thành phố của cả nước. 

Yên Bái tiếp tục là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới; duy trì vị trí nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có kết quả giải ngân tốt; đứng thứ nhất trong vùng trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 4 cả nước về giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với Lễ công bố quy hoạch tỉnh, thành phố Yên Bái được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. 

Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh đã trở thành điểm sáng với những phục hồi mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững tiếp tục thực hiện hiệu quả; chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt.

Công tác khen thưởng đã thực chất hơn, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua...

Tham luận tại Hội nghị, các cá nhân điển hình tiên tiến đã làm rõ hơn về một số kết quả nổi bật đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.


Tập trung thực hiện 9 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Với chủ đề năm 2024 là "Triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; tăng tốc để cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh”, gắn với phương châm hành động "Kỷ cương, sáng tạo, đồng bộ, bứt phá, hiệu quả”, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 9 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của năm.

Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022 và các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực lớn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

Cùng với đó, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chương trình hành động, các đề án, chính sách của tỉnh đã ban hành; thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh học và làm theo Bác

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024.

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua, lãnh đạo huyện Lục Yên - đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh khẳng định địa phương sẽ cụ thể hóa các nội dung trong phong trào thi đua, phát huy và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện để phong trào thi đua lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Hội nghị, 17 khối thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.


Đại diện 17 khối thi đua của tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024 


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 15 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác.

Nhân dịp này, 71 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trong đó, 5 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; 6 cá nhân được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 4 tập thể, 16 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ; 37 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 5 công dân tiêu biểu và 10 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thế Phước trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2023.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho bà Hoàng Thị Vỵ -  người mang ánh sáng tri thức cho trẻ khuyết tật ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình.

Thu Trang – Đức Toàn