Yên Bái chú trọng bảo vệ môi trường y tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/3/2024 | 7:42:05 AM

YênBái - Thực hiện xử lý chất thải, góp phần hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn trong các bệnh viện và tạo môi trường xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã chú trọng quản lý chất thải tại các cơ sở y tế.

Trạm Y tế phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thực hiện thu gom, phân loại rác thải theo đúng quy định.
Trạm Y tế phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thực hiện thu gom, phân loại rác thải theo đúng quy định.


Hiện nay, Yên Bái có 7 bệnh viện tuyến tỉnh, 9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và 13 phòng khám đa khoa khu vực lồng ghép trạm y tế, 160 trạm y tế xã. Trên địa bàn tỉnh còn có hệ thống y tế ngành gồm 1 bệnh viện, 1 khu điều trị phong, 2 bệnh xá và 262 cơ sở y tế ngoài công lập.

Tăng cường công tác quản lý 

Nỗ lực bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tăng cường thu gom, phân loại rác thải từ các khoa, phòng và xử lý theo đúng quy định. Đối với các bệnh viện không có hệ thống xử lý chất thải rắn, đơn vị đã ký hợp đồng với cơ sở xử lý có đủ năng lực, tư cách pháp nhân để xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

Đối với nước thải y tế nguy hại, hầu hết các cơ sở y tế đã có hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn với hệ thống thu gom nước thải, tách và thu gom riêng nước thải y tế nguy hại với nước thải y tế thông thường để đảm bảo khả năng xử lý của hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng quy trình. 

Các cơ sở y tế nghiêm túc định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động, tu bổ nâng cấp các đoạn cống, hố ga bị hư hỏng để quá trình thu gom đạt hiệu quả cao nhất. Các cơ sở đã tiến hành thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về kho lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế cũng như bố trí kho, nhà lưu giữ đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế. 

Đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế của các cơ sở y tế. Qua đó đã kịp thời phát hiện những hạn chế và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về Luật Bảo vệ môi trường, các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời là thực hiện thống kê báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và của các cơ quan chức năng”. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả 

Khó khăn trong quá trình xử lý chất thải, nước thải của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã được ngành y tế Yên Bái xác định cụ thể. Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Nguồn lực ngân sách đầu tư cho xử lý chất thải y tế còn hạn hẹp cộng với nguồn nhân lực cho việc vận hành, theo dõi hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở y tế còn rất mỏng và kiêm nhiệm. Thực tế kinh phí đầu tư cho công trình xử lý chất thải khá tốn kém, trong khi nhiều đơn vị có nguồn thu hạn chế”. 

Bên cạnh đó, địa bàn các xã rộng, xa trung tâm nên việc xử lý chất thải theo mô hình cụm mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ ở các xã khu vực gần trung tâm, còn hầu hết các xã ở xa trung tâm vẫn tự xử lý bằng lò đốt tại trạm hoặc đốt, chôn lấp thủ công. Một yếu tố nữa là hiện tại chưa có đơn giá áp dụng chung cho việc thuê xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh dẫn đến khó khăn cho đơn vị khi thực hiện. 

Với các khó khăn, ngành y tế sẽ tập trung khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, nước thải y tế và bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế. Trước hết, ngành tiếp tục đào tạo, tập huấn cán bộ chuyên trách đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành về Luật Bảo vệ môi trường, các quy định của ngành về bảo vệ môi trường. 

Tiếp đó, bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo các đơn vị hợp đồng quan trắc môi trường đầy đủ cùng với thu hút các dự án, nguồn tài trợ, nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế tại các đơn vị chưa có hệ thống xử lý chất thải y tế đạt yêu cầu. Đồng thời, ngành sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế đã xuống cấp, hư hỏng tại các cơ sở y tế. 

Hiệu quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế đã thiết thực góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc toàn tỉnh. Cùng sự nỗ lực cao nhất, ngành y tế Yên Bái đã đề xuất, kiến nghị với các cơ quan cấp trên, cơ quan chức năng liên quan để phối hợp giải quyết những khó khăn. Đồng bộ các giải pháp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhất định sẽ có kết quả ngày càng tích cực và hiệu quả.

Nguyễn Thơm