Yên Bái sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2021-2025

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/4/2024 | 5:29:23 PM

YênBái - Chiều 15/4, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới tất cả các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Thức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 07

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng về công tác PCTNTC, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về PCTNTC trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó, có Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCTN, giai đoạn 2021-2025. 


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC trong thời gian tới.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị 07, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác PCTNTC. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác PCTNTC được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Việc rà soát, tham gia ý kiến cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định của Đảng về PCTNTC thành văn bản quy phạm pháp luật được triển khai kịp thời, đồng bộ, phù hợp với tình hình của địa phương. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt theo đúng phương châm "rõ đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được xử lý dứt điểm, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa; tích cực thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt từ hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác PCTNTC. Đồng thời, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những mô hình hay sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 07 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. 


 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chủ trì phần tham luận tại Hội nghị.

Người đứng đầu tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân, đối thoại với công dân

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, các kết luận phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 25 ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung phòng chống tiêu cực, gắn phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực; xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp và cam kết những điều "cần xây”, "cần chống” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân, đối thoại với công dân.


Quang cảnh Hội nghị.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cùng với đó, đồng chí yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác PCTNTC trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Phát huy vai trò của MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với thực hiện Nghị quyết 116-NQ/TU ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái. 

Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về PCTNTC, nhất là cấp cơ sở; tổ chức triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và kế hoạch thanh tra hàng năm; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh trong xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc về chức vụ, kinh tế, tham nhũng, tiêu cực với tinh thần tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan chuyên trách PCTNTC...

Thanh Chi – Mạnh Cường