Tỉnh đoàn và Sở Thông tin - Truyền thông Yên Bái ký kết phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/4/2024 | 9:43:33 PM

YênBái - Tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái vừa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) năm 2024. Hoạt động nhằm phát huy vai trò, thế mạnh của và nguồn lực sẵn có của hai đơn vị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CĐS tỉnh Yên Bái đến năm 2025.

Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái và đồng chí Lê Trí Hà - Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh ký kết phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024.
Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái và đồng chí Lê Trí Hà - Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh ký kết phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024.

Tại Lễ ký kết, hai bên đã thống nhất quan điểm chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; định kỳ 6 tháng và kết thúc năm 2024 tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch phối hợp này.

Công tác phối hợp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ CĐS theo nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi, lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được giao của Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn Yên Bái tại Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 15 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51của Tỉnh ủy; Đề án CĐS tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và các chương trình, kế hoạch CĐS của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Qua công tác phối hợp cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đoàn viên, thanh thiếu niên về các trụ cột của CĐS, việc ứng dụng công nghệ số vào công tác Đoàn và xây dựng các công trình, phần việc của Đoàn thanh niên nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên không gian mạng cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị của tuổi trẻ để chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng.

Hai bên cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng số và đảm bảo an toàn thông tin mạng, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh; tổ chức các cuộc thi sáng tạo về CĐS trong đoàn viên thanh niên, tạo môi trường thuận lợi cho thanh, thiếu niên sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo trên nền tảng công nghệ; triển khai phong trào "Bình dân học AI” trong đoàn viên, thanh thiếu niên để ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) vào học tập, công việc, sản xuất và cuộc sống.

Bên cạnh đó, cũng phối hợp lựa chọn, hỗ trợ CĐS cho ít nhất 1 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; triển khai ứng dụng nền tảng số "Bàn làm việc số tỉnh Yên Bái” cho cơ quan Tỉnh đoàn Yên Bái; phối hợp số hóa ít nhất 5 di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh làm công cụ để giáo dục truyền thống lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi; phối hợp ứng dụng một số nền tảng CĐS như: sử dụng tài liệu số, điểm danh điện tử, nền tảng kiểm phiếu điện tử... trong tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029; nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá cơ sở Đoàn để hỗ trợ công tác đánh giá xếp loại cơ sở Đoàn và theo dõi thi đua trong các cấp bộ Đoàn và triển khai các nhiệm vụ khác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hai đơn vị trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CĐS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động theo chương trình ký kết từ ngày 19/4 đến hết ngày 31/12/2024.

Thông qua chương trình, hai đơn vị cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để hai bên hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra.

Trước đó, ngày 16/4,  Sở Công thương và Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 - 2025 về ứng dụng thương mại điện tử trong giao thương, tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP. 

Minh Huyền