Kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái(13/7/2013 - 13/7/2018)

Nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/7/2018 | 7:49:53 AM

YBĐT - Ngay sau khi ngày thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khối nội chính tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính và PCTN.
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính và PCTN.

Được thành lập, ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 13/7/2013 theo Quyết định số 1128 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN), những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều chủ trương, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng trong công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.

Ngay sau khi ngày thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khối nội chính tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và PCTN. Trong đó, nổi bật là tổ chức thực hiện tốt kiểm tra, sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và PCTN như: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình mới; Kế hoạch số 40 triển khai thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 41 triển khai thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 45 về kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, việc thanh tra các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế gây thất thoát tài sản Nhà nước; Kế hoạch số 50 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kế hoạch số 64 về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; nhận xét, đánh giá vai trò phối hợp lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đối với Đảng ủy Quân khu 2 theo yêu cầu của Quân ủy Trung ương; tổng kết công tác nội chính và PCTN từng quý và hàng năm...
 
Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án Dân sự trong giải quyết án hình sự; thường xuyên nắm chắc tình hình, kết quả hoạt động nội chính và PCTN, kịp thời tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, nhất là những vụ việc nhạy cảm, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhằm giúp Tỉnh ủy nắm rõ tình hình công tác nội chính và PCTN ở cơ sở, hàng năm Ban Nội chính Tỉnh ủy đều tiến hành kiểm tra công tác nội chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Qua đó, kịp thời đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điển hình như năm 2017, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia các đoàn công tác của Tỉnh ủy dự chỉ đạo, theo dõi kiểm điểm tập thể, cá nhân tại 7 đơn vị: Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn, Thị ủy Nghĩa Lộ, ban cán sự Đảng: UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị: Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh...
 
Đồng thời, kiểm tra nắm tình hình công tác nội chính và PCTN tại  các đơn vị: huyện Mù Cang Chải, Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Đảng bộ huyện Văn Chấn, Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh. Thực hiện đôn đốc các cơ quan chức năng và Huyện ủy Trấn Yên thực hiện Kết luận số 67 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và PCTN, lãng phí đối với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên; Kết luận số 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2015, việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2011 - 2014; đề nghị các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đôn đốc thực hiện
 
Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn tích cực, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về quan điểm giải quyết một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để làm tốt công tác này, Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên nắm tình hình, tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi đến Tỉnh ủy.

Nét nổi bật trong 5 năm qua của Ban Nội chính Tỉnh ủy là, đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trên 150 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính và cấp ủy trực thuộc. Từ đó, tạo sự chuyển biến đồng bộ, tích cực, hiệu quả đối với công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp ở địa phương.
 
Đồng thời, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo sâu sát, hiệu quả và toàn diện công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và xử lý hàng trăm đơn thư khiếu nại; tiến hành trên 30 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành cấp tỉnh về công tác nội chính và PCTN.
 
Từ năm 2016 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị; trong đó, nhấn mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 05 với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 
Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, hiệu quả hoạt động của cơ quan và các đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thông qua việc học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm như: Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giúp mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ.
 
Với những kết quả đã đạt được trong việc nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác nội chính và PCTN 5 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua của Ban Nội chính Trung ương và của tỉnh. Cụ thể, từ năm 2013 - 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy liên tục được UBND tỉnh tặng bằng khen; Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy liên tục được xếp loại Chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nhiều cán bộ đã được Thủ tướng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác nội chính và PCTN, trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Cụ thể, kịp thời tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, gây thất thoát tài sản của Nhà nước; quán triệt Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; thực hiện có hiệu quả kiến nghị của Đoàn công tác số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN qua kiểm tra tại địa phương; đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm các nội dung đã được đề cập tại Hội nghị toàn quốc về PCTN vừa qua, trọng tâm là các giải pháp, nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; tham mưu với Tỉnh ủy chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu khi thực thi nhiệm vụ, quyền hạn theo Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát thực hiện công tác nội chính và PCTN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những vấn đề về an ninh trật tự, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm mà báo chí phản ánh và dư luận xã hội quan tâm cũng như những biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc của Tổ quốc.

Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

  •  
Các tin khác
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra thi công tiến độ công trình Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.

Chiều 23/2, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã kiểm tra thực địa tại một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và làm việc với huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ về tiến độ triển khai thực hiện một số công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn 3 địa phương.

Đồng chí Đỗ Đức Duy kiểm tra tiến độ thi công công trình đập ngăn hồ trung tâm xã Suối Giàng.

Sáng 23/2, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Văn Chấn. Cùng tham gia kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Chấn.

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Ngày 23.2, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bắc Sơn và ông Trương Minh Tuấn về Tội vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 220 bộ Luật hình sự 2015

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua cầu Rồng, Đà Nẵng trong Tuần lễ Cấp cao APEC tháng 11-2017.

Hơn 10 năm qua, Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác đăng cai tổ chức các sự kiện lớn. Thành công đó được minh chứng qua những kết quả đạt được và sự ghi nhận, đánh giá cao từ bạn bè quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục