Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 31 (mở rộng):

Thảo luận, cho ý kiến vào công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/5/2020 | 4:05:28 PM

YênBái - Như tin đã đưa, ngày 23/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 31(mở rộng) để sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng.

Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Đại hội Đảng cấp cơ sở tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, công phu, chặt chẽ, khoa học và đã thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, ý nghĩa và là ngày hội lớn thu hút đông đảo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, bám sát vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên; phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức.Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở.

Dự thảo các văn kiện đại hội đã được cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, toàn diện, sát với tình hình thực tế của mỗi tổ chức Đảng; có bố cục rõ ràng, đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu đề ra. Các ý kiến tham gia đóng góp tại đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, mang tính chất xây dựng, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên tham dự.

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định. Việc bầu cử tại đại hội diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Các chức danh nhân sự chủ chốt (bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng uỷ) hầu hết đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, theo đúng phương án nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị và đã được cấp uỷ cấp trên phê duyệt.

Kết quả bầu cử tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở, về bầu cử cấp ủy viên, tổng số 498/498 đại hội cấp cơ sở đã bầu ra 3.858 đồng chí cấp ủy viên/3.993 đồng chí theo quy định (số lượng cấp ủy viên bầu thiếu 135 đồng chí ), trong đó: cấp ủy viên tái cử là 2.688 đồng chí, chiếm 69,67%; cấp ủy viên tham gia lần đầu là 1.170 đồng chí, chiếm 30.33%; cấp ủy viên nữ là 877 đồng chí, chiếm 22,73%; cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 1.480 đồng chí, chiếm 38,36%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 43.

Đã có 02 đảng bộ cấp huyện chỉ đạo 07 đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Có tổng số 2.700 đại biểu được bầu, trong đó: 2.418 đại biểu chính thức và 282 đại biểu dự khuyết.

Tại đại hội, các nội dung, chương trình đã được đoàn chủ tịch đại hội điều hành bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian theo chương trình, kịch bản; đã phân công hợp lý các thành viên để điều hành các nội dung của đại hội; chuẩn bị tốt những nội dung gợi ý để đại hội thảo luận; điều hành việc bầu cử trong đại hội bảo đảm theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Công tác tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ đại hội được quan tâm, triển khai thực hiện tốt tạo phong trào thi đua sôi nổi và bầu không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần vào sự thành công của đại hội.


Bí thư Huyện ủy Văn Chấn Chu Đình Ngữ tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận tại Hội trường và chia tổ thảo luận, tham gia cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, tập trung thảo luận, khái quát những kết quả nổi bật đã đạt được; tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở; một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo văn kiện và các báo cáo chuyên đề trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại tổ vào các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều nay - 23/5.

Hầu hết các đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các dự thảo báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại Hội nghị. Các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo văn kiện và các báo cáo chuyên đề trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên thảo luận.

Phát biểu trong phiên thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Thời gian tới, các đảng bộ cấp trên cơ sở cần tập trung cao độ chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chính, đó là: chuẩn bị nội dung văn kiện báo cáo chính trị trình đại hội một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học và bài bản; đẩy mạnh, sâu rộng công tác thông tin, tuyên truyền trên truyền thông đại chúng và nhiều hình thức khác tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phát động phong trào thi đua hướng tới đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ chuẩn bị kỹ chương trình đại hội, nội dung văn kiện báo cáo chính trị của đảng bộ phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, thể hiện ý chí khát vọng vươn lên, đảm bảo sự liên thông từ huyện tới tỉnh, hướng tới mục tiêu mà dự thảo Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra. Đó là: xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc; quan tâm làm tốt công tác nhân sự cấp ủy đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay; đảm bảo tỷ lệ cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. 

Đồng thời, xây dựng chương trình đại hội chặt chẽ linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn và tạo không khí phấn khởi đoàn kết, dân chủ trong toàn đảng bộ; hoàn thiện sớm hồ sơ sau đại hội để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn trước, trong và sau đại hội.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Các tin khác

Chiều ngày 28/9, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1970, có trình độ thạc sỹ kinh tế, trước đó đang giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

Các đại biểu tham dự Chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng 28/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG) và triển khai môn học Lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đại diện các tổ chức tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc của Tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đảng bộ trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, ý kiến đóng góp của các ban, bộ ngành Trung ương, các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào ba nhóm nội dung...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục