Văn Yên thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/10/2020 | 2:09:11 PM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã có gần 50 buổi làm việc với đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị; đi thực tế hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của nhân dân, tham gia hàng chục "Ngày thứ Bảy cùng dân”...

Lãnh đạo huyện Văn Yên thực tế một mô hình trồng cây ăn quả tại xã Châu Quế Hạ.
Lãnh đạo huyện Văn Yên thực tế một mô hình trồng cây ăn quả tại xã Châu Quế Hạ.

Buổi làm việc của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện với Đảng bộ, chính quyền xã Châu Quế Hạ vào cuối tháng 7/2020 đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo huyện nắm bắt được tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

Qua nghe cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện đã trực tiếp đóng góp ý kiến làm rõ hơn về khó khăn mà địa phương đang gặp phải và bàn các giải pháp để thực hiện hiệu quả một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh cũng như các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Châu Quế Hạ. 

Ví dụ, giải pháp để xã phát huy lợi thế phát triển các mô hình kinh tế, chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa và theo chuỗi giá trị, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm một cách bền vững. Muốn làm được điều đó, xã cần khai thác tốt lợi thế của trạm dừng nghỉ Km 171+500 cao tốc Nội Bài - Lào Cai để trưng bày và bán các sản phẩm của địa phương, giúp quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh… 

Không chỉ nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ qua báo cáo, lãnh đạo huyện còn trực tiếp xuống thôn, bản, đến từng hộ gia đình kiểm tra mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã, như thực tế mô hình chăn nuôi lợn lai rừng bản địa quy mô 100 con của gia đình anh Nguyễn Thanh Toàn; mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản kết hợp lợn thịt quy mô 100 con/ lứa của gia đình anh Nguyễn Văn Biết và mô hình trồng cây ăn quả như: nhãn, thanh long, cam của gia đình anh Nguyễn Thanh Cương, thôn Ngọc Châu… Qua đó vừa động viên, vừa nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân và có định hướng chỉ đạo địa phương phát triển. 

Ở xã Nà Hẩu, thực hiện Phong trào "Ngày thứ Bảy cùng dân” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và huyện phát động, từ đầu năm 2020 đến nay, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, giáo viên xã Nà Hẩu tổ chức 12 đợt ra quân cùng nhân dân phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, dọn vệ sinh các tuyến đường… thu hút 1.800 lượt người tham gia với tổng chiều dài các tuyến đường trên 100 km. 

Hoạt động thiết thực này đã tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức xã có cơ hội để tiếp cận, lắng nghe ý kiến của nhân dân, trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng cùng nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Vũ Xuân Bá - Chủ tịch UBND xã Nà Hẩu cho biết: "Điều quan trọng hơn là giúp cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và đảng viên tăng cường sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, động viên và giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Phong trào còn thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, góp phần củng cố vững chắc hơn mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Ở Đảng bộ huyện Văn Yên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở được phát huy cao độ, từ việc thực hiện chỉ thị nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến việc thực thi nhiệm vụ được giao. 

Nổi bật nhất, những tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị với việc tăng cường công tác kiểm tra, làm việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời định hướng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy; chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện trên địa bàn và tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện cũng như ở cơ sở đã dành thời gian tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề nhân dân quan tâm. 

Mặt khác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, trọng tâm là đổi mới tác phong, lề lối làm việc. 

Đó là thiết thực thực hiện Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và cán bộ lãnh đạo các cấp theo phương châm "sát dân, gần dân, vì dân, có trách nhiệm với nhân dân”.

Đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy cho biết: "Việc thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đã làm cho ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, quan liêu và mọi biểu hiện tiêu cực khác”. 

Hầu hết, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm”, "nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... đã được ghi nhận. 

Từ đầu năm đến nay, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã có gần 50 buổi làm việc với đảng bộ, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị; đi thực tế hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của nhân dân, tham gia hàng chục "Ngày thứ Bảy cùng dân” để trao đổi, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Có thể nói, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Văn Yên ngày càng được nâng cao. Một trong những chuyển biến rõ nét là Đảng bộ huyện Văn Yên đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực; cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và trách nhiệm nêu gương trước cấp dưới, trước quần chúng, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, gần gũi với nhân dân.

Ngọc Sơn

Tags Văn Yên trách nhiệm nêu gương người đứng đầu

Các tin khác
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Sau ba ngày làm việc tích cực, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 17 giờ, ngày 4-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo Thủ tướng, xuyên suốt chiều dài lịch sử, tuy chiếm chưa đến 15% dân số, nhưng đồng bào các dân tộc đã, đang góp phần to lớn vào tiến trình phát triển của đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Văn Yên tham quan Triển lãm tranh thờ đạo Mẫu do Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái trưng bày tại Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2020.

Đến nay, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT0 Yên Bái có 152 hội viên thuộc 9 chuyên ngành VHNT, trong đó có 78 hội viên chuyên ngành Trung ương. Các hội, chi hội thành viên gồm: Hội Kiến trúc sư, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Nhiếp ảnh, Chi hội Văn xuôi, Chi hội Thơ, Chi hội Âm nhạc, Chi hội Múa, Chi hội Văn hóa dân gian, Chi hội VHNT các dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Hoài Anh - tân chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 - nhận hoa chúc mừng

Tại kỳ họp thứ 11 diễn ra chiều 3-12, ông Nguyễn Hoài Anh - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND Bình Thuận - được tín nhiệm giữ chức danh chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu đạt 50/50.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục