Yên Bái: Vinh danh gần 150 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/3/2021 | 11:26:57 AM

YênBái - Sáng 6/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Khối thi đua của tỉnh, các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”; năm 2020, phong trào thi đua và công tác khen thưởng tiếp tục được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và phát huy hiệu quả; đã bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế... Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát động thi đua năm 2021.

Phát động thi đua năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 với mục tiêu tổng quát là: "Thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 30/10/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với 10 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. 

Trong đó, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng" và Chỉ thị của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với định hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm là cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 
 
Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh trên 2,05%, giải quyết việc làm cho 19.500 người, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57,3%... 

Đồng thời, tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát phương châm và chủ đề hành động của năm 2021, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua đã đề ra.Tại Hội nghị, lãnh đạo 18 Khối đã ký kết giao ước thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước năm 2021 của UBND tỉnh (ảnh trên).

Dịp này, 1 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 6 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 23 cá nhân được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; 5 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục – đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019 – 2020 của tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Cùng với đó, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 46 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020, trao danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái cho 7 cá nhân có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. 

Một số hình ảnh vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội nghị:Thừa ủy quyền, đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy trao  Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể Cục Thuế tỉnh Yên Bái với thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân.Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long trao tặng Danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho Tiến sỹ, bác sỹ Đào Thị Ngọc Lan.Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.Phòng Báo Yên Bái điện tử (Báo Yên Bái) vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Yên Bái cho 7 cá nhân  có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2020.

Thanh Chi – Đức Toàn – Hoài Văn

Tags Yên Bái vinh danh tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Các tin khác
Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 được Đảng ủy khối tuyên dương

Sáng 20/4, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ báo công dâng Bác, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Quảng Ninh bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường 30/10, TP Hạ Long dịp Tết dương lịch 2021.

Các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa tầm thấp dịp nghỉ lễ, không quá 15 phút, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giải cho các thí sinh tham dự Hội thi

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đang tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Bí thư Thành ủy Yên Bái Đỗ Đức Minh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 - 2021.

Sáng 20/4, Thành phố Yên Bái tổ chức tuyên dương 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục