Trạm Tấu: Đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/11/2018 | 10:49:13 AM

YBĐT - Trạm Tấu là huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, toàn huyện có 11 xã và 1 thị trấn; trong đó, có 11 xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn.

Tuyến đường Văn Chấn - Trạm Tấu được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu phát triển.
Tuyến đường Văn Chấn - Trạm Tấu được đầu tư nâng cấp tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu phát triển.

Những năm qua, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân, huyện Trạm Tấu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. 

Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo Trạm Tấu đã làm tốt việc lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn để triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo; tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách an sinh xã hội đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện đến với từng người dân, từng đối tượng thụ hưởng và đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế; thực hiện kịp thời, đúng các chính sách hỗ trợ để đảm bảo cho người nghèo được hưởng lợi đầy đủ các chính sách, dự án… 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn thành lập ban giảm nghèo cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn được kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả. 

Từ năm 2017 đến nay, Chương trình 30a đã hỗ trợ đầu tư xây dựng đường Tà Xi Láng, đường xã Làng Nhì (km3+km7), đường Bản Hát - Xà Hồ, xã Xà Hồ, đường Háng Tầu đi Tống Trong, xã Túc Đán, thủy lợi Giao Lâu, xã Pá Lau, thủy lợi Tàng Ghênh - Kháo Dê, xã Bản Công, thủy lợi Tà Đằng, xã Tà Xi Láng, cấp nước thôn Tấu Giữa, xã Trạm Tấu...; thực hiện chính sách cho 14.583 lượt hộ tham gia bảo vệ 33.018,1 ha rừng tự nhiên, rừng trồng; mở 12 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xuất khẩu lao động. 

Với Chương trình 135, Trạm Tấu được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trong 2 năm 2017 - 2018 là 24.012 triệu đồng. Trong đó, năm 2017 là 11.880 triệu đồng, năm 2018 là 12.132 triệu đồng để đầu tư cho các công trình thủy lợi, đường giao thông. 

Anh Giàng A Trinh ở thôn Khấu Ly, xã Bản Mù cho biết: "Những năm gần đây, Nhà nước đầu tư đường giao thông, công trình thủy lợi giúp chúng tôi đi lại dễ dàng hơn, thuận tiện bán nông sản. Vừa qua, gia đình tôi còn được cán bộ đến giúp làm ruộng bậc thang. Tôi rất vui vì có thêm ruộng để trồng cấy, phát triển kinh tế gia đình”. 

Quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho người dân, bên cạnh đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, 2 năm qua, người dân Trạm Tấu còn được hỗ trợ trên 5 tỷ đồng mua giống lúa, giống ngô, mua máy móc, công cụ phát triển sản xuất. 

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết: cùng với các ban, ngành, đoàn thể, thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trạm Tấu luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân, nhất là trong thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. 

Trong 9 tháng năm 2018, huyện Trạm Tấu đã gieo trồng trên 6.800 ha cây lương thực, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 13.600 tấn, dự ước cuối năm 2018 đạt hơn 22.700 tấn. 

Công tác chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nhân dân được triển khai có hiệu quả; qua đó, đã mở 111 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho gần 5.000 lượt người. Cùng đó, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, từng bước giúp người dân quy mô chăn nuôi gia súc. Trạm Tấu cũng triển khai trồng mới 70 ha chè Shan, 328 ha sơn tra theo đề án hỗ trợ của tỉnh Yên Bái. 

Từ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế - xã hội huyện Trạm Tấu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các nguồn vốn được quản lý và sử dụng có hiệu quả, huy động được sự tham gia của các cấp, ngành vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao đã từng bước giải quyết có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, thực sự tạo được những bước chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bao an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thành Trung

  •  
Các tin khác
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Dự án đầu tiên được triển khai tại Việt Nam với mục đích tái chế bao bì nhựa dẻo đã qua sử dụng, bị vứt bừa bãi hoặc chôn lấp thành nguyên vật liệu xây đường giao thông chắc chắn, bền vững hơn.

Sản xuất rừng gỗ lớn đáp ứng nhu cầu chế biến là giải pháp cấp bách hiện nay.

Trồng rừng gỗ lớn không chỉ tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho khu vực nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp hiệu quả bền vững.

Huyện Trạm Tấu hiện đang triển khai đề án xây dựng cơ sở chế biến và chỉ dẫn địa lý sơn tra để nâng cao giá trị kinh tế cho nông dân.

Thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy, huyện Trạm Tấu đã giao cho ngành nông nghiệp chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm, đặc sản của huyện đi đôi với sản xuất các sản phẩm bản địa, hữu cơ gắn với điều kiện sinh thái của địa phương hướng đến phát triển bền vững, nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong quý I/2019, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.468 tỷ đồng/ kế hoạch giao 7.203 tỷ đồng, tăng 4,56% so với cùng kỳ và đạt 20,4% kế hoạch năm 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục