Đề nghị tháo gỡ khó khăn về thuế, tài chính cho báo chí

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/11/2023 | 2:38:59 PM

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn về thuế, tài chính... cho cơ quan báo chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn về thuế, tài chính... cho cơ quan báo chí (Ảnh minh hoạ).
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung một số quy định để tháo gỡ khó khăn về thuế, tài chính... cho cơ quan báo chí (Ảnh minh hoạ).

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh một số quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế đặt hàng, định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để tháo gỡ khó khăn về thuế, tài chính... cho cơ quan báo chí.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), thực hiện kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Hội Nhà Báo Việt Nam ngày 13/6/2023, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo việc đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan báo chí, Bộ TT&TT đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan báo chí.

Trên cơ sở ý kiến phản ánh, kiến nghị của các cơ quan báo chí và thực tiễn quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021), cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (Nghị định số 32/2019/NĐ-CP), quy định về chi tiết thi hành Luật giá (quy định về định giá dịch vụ sự nghiệp công) và chính sách về thuế đối với các cơ quan báo chí.

Cụ thể, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính xem xét 5 nhóm vấn đề.

Thứ nhất là đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (Nghị định 60) quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Thứ 2 là nhóm ý kiến về cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Thứ 3 là nhóm ý kiến liên quan đến pháp luật về giá;

Thứ 4 là nhóm ý kiến về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp;

Thứ 5 là các ý kiến về bố trí kinh phí hoạt động, mua sắm phương tiện tác nghiệp cho các cơ quan báo chí và hướng dẫn chế độ chi cho các cơ quan báo chí.

Đề nghị thống nhất về lộ trình tính đủ giá sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực báo chí

Với nhóm ý kiến thứ nhất, Bộ TT&TT đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Theo Bộ TT&TT, Nghị định 60 có các quy định chưa thống nhất hoặc chưa cụ thể về thực hiện lộ trình tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Vì vậy, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, có quy định thống nhất về lộ trình tính đủ giá sản phẩm, dịch vụ công. Trong đó, đề nghị cho tính chi phí khấu hao tài sản cố định khi đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ lĩnh vực báo chí, truyền thông để hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động về nguồn tái đầu tư tài sản, phương tiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, đề nghị làm rõ đơn vị Nhóm 4 (có nguồn thu sự nghiệp dưới 10%) có được đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công không để thống nhất thực hiện.

Cũng trong nhóm ý kiến thứ nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính bổ sung quy định phân loại rõ nguồn tài chính đơn vị được tự chủ.

Theo Bộ TT&TT, nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài chính đang quy định tại Nghị định 60/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên chưa phân loại phù hợp theo tính chất về nguồn tài chính của đơn vị, chưa quy định nguồn tài chính được tự chủ trong việc khai thác và sử dụng, nguồn tài chính không tự chủ của đơn vị.

Do đó, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, quy định phân loại nguồn tài chính của đơn vị theo tính chất nguồn tài chính. Trên cơ sở đó có hướng dẫn cụ thể việc xác định kết quả tài chính phù hợp.

Về quản lý nguồn tài chính thực hiện cải cách tiền lương, Bộ TT&TT nêu thực tế các đơn vị sự nghiệp công lập là cơ quan báo chí có nguồn kinh phí cải cách tiền lương nhưng chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hết, trong khi nguồn thu hoạt động sự nghiệp, quảng cáo, trao đổi bản quyền... giảm sút.

Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện quy định về trích lập và sử dụng nguồn cải cách tiền lương, giảm mức trích lập nguồn cải cách tiền lương, nhất là đối với đơn vị nhóm 1, nhóm 2. Đồng thời, cho các cơ quan báo chí được chủ động sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương khi chưa sử dụng, không sử dụng hết để chi đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động và cho hoạt động nghiệp vụ trên cơ sở đơn vị tự đảm bảo nguồn chi thực hiện cải cách tiền lương.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi quy định tính chi phí tiền lương trong giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; bổ sung quy định trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan chủ quản đặt hàng; hướng dẫn về điều kiện đặt hàng.

"Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại các văn bản liên quan, làm rõ có quyết định đặt hàng rồi mới định giá và nội dung thủ tục đặt hàng cho phù hợp", Bộ TT&TT nêu rõ.

Thống nhất áp dụng chính sách thuế cho các loại hình báo chí

Theo Bộ TT&TT, hiện nay các cơ quan báo chí in đã được nhà nước ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 10%. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ quan báo chí có hai loại hình báo chí trở lên (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử). Trong khi đó, hoạt động báo chí đều phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu.

Bộ TT&TT đề xuất nhà nước thống nhất áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả các loại hình báo chí, tạo điều kiện hỗ trợ cho báo chí và thuận lợi cho công tác hạch toán, quản lý thuế…

Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính quan tâm bố trí kinh phí cho các cơ quan chủ quản báo chí để giao nhiệm vụ, đặt hàng cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, truyền thông chính sách, cung cấp thông tin thiết yếu. Đồng thời, bố trí kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan báo chí theo quy định hiện hành.

Cơ quan tạp chí khoa học đề nghị nhà nước có hướng dẫn các chế độ chi trong hoạt động của tạp chí khoa học, như: biên tập, đọc duyệt, phản biện, hiệu đính, hội đồng biên tập, thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khai thác thông tin.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giá

Đối với các vấn đề liên quan pháp luật về giá, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật giá, trong đó không quy định Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trách nhiệm thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Trung ương lĩnh vực thông tin và truyền thông; và giao cơ quản chủ quản thẩm định, báo cáo Bộ Tài chính ban hành giá tối đa để phù hợp với thực tế quản lý tài chính, tài sản đơn vị sự nghiệp công lập; rút ngắn quy trình, giảm khâu trung gian trong đặt hàng, nhất là lĩnh vực báo chí, cần đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả trong hoạt động thông tin, truyên truyền.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, có cơ chế quản lý giá phù hợp để các cơ quan báo chí thuận lợi trong việc nhận đặt hàng thông tin, tuyên truyền từ các cơ quan, đơn vị khác không phải là cơ quan chủ quản.

(Theo SKĐS)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Các chuyên gia cho rằng, khả năng áp dụng trừ điểm bằng lái tài xế vi phạm không đồng đều, tiêu tốn nhiều thời gian, nguồn lực của xã hội,...cần nghiêm túc xem xét lại.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét dưới 10 độ C và mưa phùn ẩm ướt

Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh, nhiệt độ phổ biến 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, trời rét buốt và mưa ẩm ướt rất khó chịu.

Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã ủng hộ 186 cây xanh cho xã Phong Dụ Thượng.

Ngày 23/2, tại thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, UBND huyện Văn Yên tổ chức Lễ phát động phong trào “Trồng cây làm du lịch”. Đây là lần đầu tiên huyện phát động phong trào này với mong muốn góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục