Yên Bái tăng cường cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/4/2022 | 7:48:02 AM

YênBái - Thực tế, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến, hoạt động xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, xã thực hiện có nề nếp theo hướng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Chất lượng công chức, viên chức (CCVC) được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh. Chỉ số CCHC của tỉnh tăng đều hàng năm, từ thứ bậc 56 năm 2016 lên thứ 24/63 tỉnh thành năm 2020. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác CCHC vẫn còn những tồn tại: công tác chỉ đạo điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa bảo đảm nội dung theo yêu cầu. 

Một bộ phận CCVC còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa đề cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp; chất lượng tham mưu xử lý công việc chưa cao, chưa đảm bảo tiến độ; nhận thức về nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện CCHC chưa sâu sắc, thiếu sự quyết tâm, chưa tạo ra những đột phá lớn theo yêu cầu của tỉnh...  

Trước những hạn chế trên, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương; từ đó, có giải pháp thực hiện linh hoạt, hiệu quả. 

Duy trì, tăng cường chỉ đạo triển khai CCHC thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, CCVC trong thực hiện CCHC. 

Lấy kết quả Chỉ số CCHC hàng năm, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. 

Rà soát xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo phù hợp dễ hiểu, dễ thực hiện. Cải cách mạnh mẽ TTHC, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh việc kết nối giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tăng tính kiên thông trong giải quyết TTHC. 

Nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, ngoài ra nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Đẩy mạnh cải cách công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Kiên quyết xử lý nghiêm có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ CCVC các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc. 

Đổi mới tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân và tổ chức về CCHC. Tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật do ngành quản lý và tham mưu ban hành. 

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới để thực hiện có hiệu quả CCHC; khuyến khích những ý tưởng, cách làm hay, mô hình mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí…

Thu Hiền

Tags cải cách hành chính trình tự thủ tục công chức viên chức

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Qua nửa năm thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất.

Người dân Văn Yên thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đợn vị, địa phương, năm 2023, UBND huyện Văn Yên đã triển khai phong trào “Sáng tạo trong công vụ” nhằm đánh giá chất lượng công chức, viên chức về kết quả thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Thông qua công tác tiếp dân tại Bộ phận một cửa, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ thăm hỏi, động viên, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Đó là một trong những kết quả thực hiện mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Công an phường Nguyễn Thái Học thời gian qua.

Ngay trong ngày đầu ra quân đã có 150 người đến đăng ký cấp đổi GPLX.

Bưu điện huyện Trấn Yên vừa tổ chức tiếp nhận thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) lưu động tại Bưu điện Văn hóa xã Báo Đáp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục