Văn Yên tạo bước đột phá trong cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/10/2022 | 1:54:09 PM

YênBái - Cùng với tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách hành chính (CCHC), huyện Văn Yên còn tổ chức các chương trình đối thoại, cuộc thi, sáng kiến và tăng cường công tác kiểm tra nhằm từng bước tạo đột phá trong CCHC, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Người dân đến làm thủ tục nộp hồ sơ tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên.
Người dân đến làm thủ tục nộp hồ sơ tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên.


Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền về CCHC được huyện Văn Yên triển khai thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua hệ thống truyền thanh, các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử và Facebook... 

Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp giao ban, họp triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và mạng nội bộ, huyện Văn Yên đã chuyển tải các văn bản về CCHC tới toàn thể công chức, viên chức trên địa bàn. Đặc biệt, nhằm tạo điểm nhấn trong công tác CCHC, huyện đã tổ chức Chương trình đối thoại với Chủ đề "Thanh niên với CCHC và chuyển đổi số”, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC cho thanh, thiếu niên trên địa bàn. 

Đồng thời, huyện tổ chức Cuộc thi "Sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC và chuyển đổi số năm 2022”, đến nay có 81 sáng kiến đăng ký tham gia, góp phần tạo chuyển biến trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn. 

Song song với đó, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, xã, thị trấn, qua đó chỉ ra được ưu điểm, tồn tại, hạn chế và kịp thời triển khai giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cùng với các hoạt động trên, một trong những giải pháp được huyện Văn Yên chú trọng triển khai thực hiện trong thời gian qua là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn đồng thời cập nhật, niêm yết công khai các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung để người dân và tổ chức nắm được; các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh cải cách công vụ. Từ đầu năm đến nay, huyện đã cử 462 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức. 

Ngoài ra, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; phối hợp, triển khai, cập nhật, niêm yết công khai danh mục TTHC thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến tích hợp từ Cổng dịch vụ công tỉnh. Song song với đó, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại. 

Ông Lê Chí Công - Phó trưởng Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện cho biết: "Trong 8 tháng năm 2022, cấp huyện đã tiếp nhận 62.955 hồ sơ, trong đó trực tuyến 9.140 hồ sơ, trực tiếp 42.432 hồ sơ; đã giải quyết 62.955 hồ sơ, trong đó trước hạn 62.437 hồ sơ, đúng hạn 501 hồ sơ, đang giải quyết 17 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Ở cấp xã, đã giải quyết trước hạn 21.550 hồ sơ, đúng hạn 700 hồ sơ, quá hạn 2 hồ sơ. Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ được số hóa, ký số hóa thành phần hồ sơ cấp huyện đạt 1.996 hồ sơ, cấp xã 1.540 hồ sơ; 100% người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC”. 

Theo đánh giá, trong 8 tháng năm 2022, huyện Văn Yên đã hoàn thành 31/55 nhiệm vụ đã đề ra theo Kế hoạch số 231/KH-NBND của huyện về triển khai công tác CCHC năm 2022. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn như: việc tuyên truyền, phổ biến các TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 và bưu chính công ích chưa sáng tạo, đổi mới; nguồn kinh phí cho CCHC còn hạn hẹp nên chưa có nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác CCHC; việc thực hiện chế độ báo cáo tại một số cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời... 

Do vậy, thời gian tới, huyện sẽ rà soát lại các nhiệm vụ được giao để tiếp tục triển khai thực hiện; kịp thời cập nhật và thực hiện việc niêm yết công khai các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn; tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phán ánh kết quả chỉ đạo, điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình CCHC; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...
Hùng Cường

Tags Văn Yên cải cách hành chính chuyển đổi số số hóa ký số hóa

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ sô hạnh phúc cho người dân.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục