Sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng viên chức

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/2/2024 | 7:46:20 AM

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ về lĩnh vực chính quyền địa phương; Quyết định số 1098/QĐ-BNV về công bố TTHC quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và Quyết định số 1099/QĐ-BNV về công bố TTHC quy định tại Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.

Theo Quyết định 1096/QĐ-BNV, danh mục TTHC lĩnh vực chính quyền địa phương được sửa đổi, thay thế gồm 3 thủ tục: TTHC cấp Trung ương gồm thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; TTHC cấp tỉnh gồm thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Quyết định này thay thế Quyết định 2191/QĐ-BNV ngày 7/7/2017 về công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương.

Quyết định 1098/QĐ-BNV, danh mục TTHC lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được sửa đổi, bổ sung gồm 4 thủ tục: Thủ tục tuyển viên chức, thủ tục xét tuyển viên chức, thủ tục tiếp nhận vào viên chức, thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Quyết định này thay thế Quyết định 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công bố 4 TTHC lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ...

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Theo xếp hạng, Yên Bái đứng thứ 9 về chỉ số SIPAS - mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước của các tỉnh, thành năm 2023.

Năm 2023, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) tỉnh Yên Bái đạt 87,73%, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2022); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) đạt 88,86%, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng (tăng 4 bậc so với năm 2022).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 997/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện.

Quang cảnh hội nghị.

UBND huyện Văn Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023.

Tại Kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập đối với 4 xã, phường.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố Yên Bái đã và đang triển khai thực hiện việc sáp nhập các xã, phường đảm bảo khoa học, bài bản, đúng quy định, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục