Một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/10/2019 | 8:05:04 AM

YênBái - Thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) tiến công ta trên lĩnh vực tư tưởng và lý luận, đặc biệt là tuyên truyền xây dựng xã hội dân sự (XHDS) theo mô hình phương Tây với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

Chúng lợi dụng triệt để các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là mạng Internet, lập các webs, blog… phát tán các bài viết có nội dung xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng…; tuyên truyền xây dựng xã hội dân sự (XHDS) theo mô hình phương Tây với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

Luận điệu của chúng rêu rao cái gọi là XHDS độc lập về chính trị là "lối thoát” cho sự ra đời công khai, hợp pháp của các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. 

Từ đó, sẽ tập hợp được lực lượng, lập các hội, nhóm với tên gọi, khẩu hiệu, tôn chỉ, mục đích dễ gây ấn tượng với thị hiếu của từng nhóm xã hội nhất định, như "Diễn đàn xã hội dân sự”, "Hội tù nhân lương tâm”, "Hội phụ nữ nhân quyền”, "Hội nhà báo độc lập”… 

Một bộ phận tổ chức hội có ảnh hưởng nhất định đối với quần chúng đang trở thành mục tiêu lợi dụng của các thế lực thù địch nhằm tìm cách tác động đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước thông qua các "vận động hành lang”, "hội thảo”, "kiến nghị”… nhất là những vấn đề hệ trọng, nhạy cảm như chế độ sở hữu đất đai, an ninh mạng, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… 

Khi đã mắc bẫy kẻ địch, các tổ chức hội này sẽ biến thái, biến tướng thành lực lượng hỗ trợ tích cực cho chúng nhằm thúc đẩy DBHB và thực tế đã có một số trí thức, cán bộ, đảng viên đã từng giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy, có uy tín nhất định trong xã hội bỗng nhiên chuyển hóa, trở thành con rối trong tay các lực lượng phản động, thù địch.

Trước sự tấn công không ngừng nghỉ của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi công dân có trách nhiệm với Tổ quốc và dân tộc cần đề cao cảnh giác, tích cực chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. 

Đồng thời, chú trọng, quan tâm, tập trung xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức Đảng và đảng viên cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Mỗi cán bộ của Đảng phải thật sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi tổ chức chính trị - xã hội phải là một "pháo đài’ tư tưởng vững chắc đẩy lùi mọi cuộc tấn công của các thế lực phản động, thù địch trên mọi phương diện.

Tấn Đạt

  •  
Các tin khác
Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn hỗ trợ một ngày lương ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Những gì Chính phủ đã làm được cho người dân Việt Nam để phòng chống dịch được mọi người dân và cả thế giới thừa nhận...

Đại hội XII của Đảng đã cảnh báo: “Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”. Tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ hơn: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang.

“Lòng tin tưởng” là bài viết tuy ngắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân, số 46, ngày 21/2/1952 nhưng có giá trị như một lời hiệu triệu có sức lay động lớn lao, là động lực tinh thần để thúc đẩy toàn dân tộc ta thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt mọi trở ngại để đến bến bờ vinh quang.

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động. Những ai tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng phải chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tuy nhiên, tình trạng một số cán bộ, đảng viên nói và làm không nhất quán - một biểu hiện của “bệnh” công thần, kiêu ngạo xuất hiện thời gian qua, rất cần phải xử lý nghiêm nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục