Đào tạo nghề một năm thắng lợi

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/12/2017 | 12:53:52 PM

YBĐT - Theo ông Nguyễn Bình Minh - Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh  và Xã hội (LĐ-TB&XH), năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện việc thống nhất đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo quy định.

Do đó, công tác tuyển sinh của các trường khá thuận lợi, các trường cao đẳng, trung cấp (trừ trường ngoài công lập) đều tuyển sinh đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã thực hiện bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các trường cao đẳng, trung cấp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở LĐ-TB&XH theo quy định. Cùng với đó, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được sắp xếp, đổi mới, kiện toàn. 

Trong năm, công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề được đẩy mạnh đã nâng cao ý thức người dân, nhất là học sinh và phụ huynh học sinh về học nghề. Quan trọng, kinh phí đầu tư cho hoạt động đào tạo nghề tiếp tục được Trung ương và tỉnh bố trí, trong đó có nguồn lực hỗ trợ các hoạt động dạy nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956...

Từ những thuận lợi trên, năm 2017, toàn tỉnh đã tuyển mới và đào tạo nghề cho 15.882/ 15.200 người, đạt 104,5% kế hoạch giao, trong đó: cao đẳng 1.142/ 1.700 người (đạt 67,2%); trung cấp 1.808/ 2.500 người (đạt 72,3%); sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là 12.932/ 11.000 người (đạt 117,6%); có 4.922 người được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án 1956. 

Trong đó, thành phố Yên Bái tuyển mới và đào tạo nghề cho 2.427/ 2.400 người, đạt 101,1% kế hoạch năm; huyện Trấn Yên 2.140/ 2.050 người, đạt 104,4% kế hoạch năm; huyện Lục Yên là 2.113/ 2.100 người, đạt 100,6% kế hoạch năm; huyện Văn Chấn 2.916/ 2.450 người, đạt 119% kế hoạch năm; thị xã Nghĩa Lộ, 817/800 người, đạt 102,1% kế hoạch năm; huyện Trạm Tấu, 658/600 người, đạt 109,7% kế hoạch năm... 

Riêng các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 2.137 lao động và tuyển dụng vào làm việc như: Công ty TNHH Unico 879 lao động, Công ty TNHH Daesung Gloabal 404 lao động, Công ty TNHH quốc tế Vina KNF 854 lao động. 

 Kết quả công tác đào tạo nghề năm 2017 đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 51%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 26,2%. Nguồn nhân lực tiếp tục được nâng lên là yếu tố quan trọng góp phần để tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm. 

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề năm qua còn bộc lộ những hạn chế như: việc tuyển sinh đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng của toàn tỉnh chưa đạt so với kế hoạch; các trường ngoài công lập không tuyển sinh được người học hoặc tuyển sinh không đủ chỉ tiêu kế hoạch; cơ cấu đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa phù hợp, đào tạo ở nhóm nghề nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao; đào tạo theo các đơn đặt hàng, theo địa chỉ sử dụng lao động còn chưa nhiều. 

Bên cạnh đó, hầu hết các trung tâm dạy nghề mới tập trung tổ chức dạy nghề theo chỉ tiêu đào tạo có ngân sách, chưa tích cực trong việc tổ chức các lớp dạy nghề có thu học phí từ người học, các lớp liên kết đào tạo. Việc khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một số địa phương chưa sát với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Việc cấp phát kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn ở một số địa phương còn chậm...

Mục tiêu năm 2018, toàn tỉnh tuyển mới và đào tạo nghề cho 15.800 người, trong đó: hệ cao đẳng 1.650 người (chiếm 10,4%); trung cấp 2.450 người (chiếm 15,5%); sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 11.700 người (chiếm 74,1%), có 6.000 người được đào tạo nghề theo Đề án 1956. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 54%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 27,8%.

Để đạt mục tiêu trên, ngành LĐ-TB&XH, chỉ đạo các cơ sở đào tạo, các địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực với người học, đổi mới quy trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập. 

Cùng với tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về dạy nghề nhằm thay đổi nhận thức của người dân về học nghề, hỗ trợ công tác tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trên địa bàn tỉnh trong quá trình tuyển sinh dạy nghề ở trình độ cao đẳng, trung cấp. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh với các trường ngoài tỉnh để đào tạo theo nhu cầu sử dụng và nhu cầu của người học; hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường trên địa bàn tỉnh với các trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên cấp huyện. 

Ngành LĐ-TB&XH tham mưu giúp UBND tỉnh giao kinh phí đào tạo nghề ngay từ đầu năm cho các địa phương, đổi mới cơ chế giao kinh phí dạy nghề. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng mở các lớp ở lĩnh vực phi nông nghiệp, trong đó có các lớp dạy nghề may công nghiệp theo nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp may có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn...

Nguyễn Đình

  •  
Các tin khác
Nông dân huyện Mù Cang Chải trao đổi kỹ thuật nuôi ong.

Năm 2018, toàn huyện Mù Cang Chải có 673 người được đào tạo nghề, trong đó theo Quyết định số 1956 là 15 lớp với 400 học viên, trong đó học nghề phi nông nghiệp 170 học viên và học nghề nông nghiệp 230 học viên. 

Nghề xây dựng được nhiều lao động nông thôn lựa chọn bởi thường xuyên có việc làm và thu nhập ổn định sau đào tạo.

YBĐT - Những năm qua, huyện Yên Bình đã lồng ghép các chương trình, dự án cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác đào tạo nghề (ĐTN), tạo việc làm. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện đề ra đến năm 2020.

YBĐT - Huyện Văn Yên hiện có 79.757 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tăng trên 3.000 người so với năm 2015; trong đó, 56.125 người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 70,37%), 23.632 người làm việc lĩnh vực phi nông nghiệp (chiếm 29,63%).

Cán bộ TTGDNN - GDTX huyện Trạm Tấu hướng dẫn học viên học nghề sửa chữa xe máy.

YBĐT - Năm 2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Trạm Tấu mở được 11 lớp đào tạo nghề với 330 người tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục