Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 (mở rộng)

Yên Bái: Kiên quyết không đưa vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những người chạy chọt, quan liêu, tham nhũng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 24/5/2020 | 12:47:55 PM

YênBái - Kiên quyết không đưa vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những người có những khuyết điểm, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, quan liêu, tham nhũng, cục bộ, cá nhân, lợi ích nhóm; kê khai không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh…

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 31 (mở rộng) diễn ra sáng nay- 24/5.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp các văn bản trong phiên thảo luận tại tổ chiều qua - 23/5. 

Theo đó, hầu hết các ý kiến đều cho rằng các văn bản trình Hội nghị được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, chất lượng; một số ý kiến tham gia về hành văn, diễn đạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh.

Về báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở; một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, có ý kiến cho rằng tới thời điểm này có 29 xã tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy thấp (dưới 15%), 100 xã chưa có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy. Do đó, đề nghị tỉnh chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục quan tâm, bổ sung để đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia vào cấp ủy. Nội dung này Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu để chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh, các ý kiến đều nhất trí với bố cục, kết cấu của dự thảo Báo cáo. 

Về chủ đề Đại hội, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm, cách tính toán chỉ tiêu "chỉ số hạnh phúc của người dân”. Nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành điều tra xã hội học về chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2020 để bổ sung cụ thể vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, một số ý kiến đề nghị đánh giá sâu hơn kết quả đạt được trong lĩnh vực công nghiệp, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, công tác giáo dục và đào tạo, kết quả thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực. Nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề.

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, 5 chương trình trọng điểm và các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh…Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề trong nội dung tiếp thu thảo luận

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm về một số vấn đề trong nội dung tiếp thu thảo luận mà các đại biểu băn khoăn. Cụ thể  là chỉ số hạnh phúc của dân và 5 chương trình trọng điểm, tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của vùng trung du và miền núi phía Bắc và phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn là thế mạnh của tỉnh và phấn đấu đưa Yên Bái là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc và tiếp tục quan tâm tập trung thu hút đầu tư thân thiện với môi trường để phát triển kinh tế một cách bền vững. 

Trong đó, đề cập vấn đề nhận thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tới việc thống nhất triết lý phát triển của Yên Bái là "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"  dựa trên 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt, đồng chí đã đề cập sâu tới "chỉ số hạnh phúc"- khái niệm lần đầu tiên được đưa vào báo cáo chính trị của một kỳ đại hội Đảng và cũng là ý kiến quan tâm thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, cho rằng đưa "chỉ số hạnh phúc" là sự tiệm cận tư duy rất thời đại và phù hợp trong xu thế của thế giới và đã được hiện thực hóa ở nhiều quốc gia tiên tiến. Yên Bái không có nhiều lợi thế như các địa phương khác, do vậy, tỉnh tập trung xây dựng "chỉ số hạnh phúc" qua tập trung phát triển điều kiện môi trường và thước đo sự hài lòng của người dân qua các thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội... và được đánh giá qua 3 chỉ dấu cơ bản về sự hài lòng của người dân về điều kiện vật chất, về hưởng thụ các chính an sinh, bảo trợ xã hội và được phát huy năng lực bản thân....Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu bế mạc Hội nghị. 

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 (mở rộng) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Quán triệt tinh thần chỉ đạo về công tác cán bộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, theo đó tiêu chuẩn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định chung của Trung ương và Quy định sô 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ tỉnh, tỉnh sẽ kiên quyết không đưa vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những cá nhân có những khuyết điểm, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, quan liêu, tham nhũng, cục bộ, cá nhân, lợi ích nhóm; kê khai không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là công việc vô cùng hệ trọng, đòi hòi sự vào cuộc đồng bộ, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư các đảng bộ trực thuộc phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, năng lực, uy tín của người đứng đầu cấp ủy, quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, kỹ lưỡng, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung công việc đề ra, quyết tâm chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại hội đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng, tạo động lực, khí thế mới trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Tags Yên Bái Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Chiều 9/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tranh minh họa.

“Nâng đỡ không trong sáng” là cụm từ được sử dụng lần đầu tiên trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về các sai phạm liên quan đến vụ thăng tiến “thần tốc” của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (dư luận thường gọi là "hot girl" xứ Thanh) ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận yêu cầu không mở rộng thí điểm mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc để tiến hành tổng kết.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, gỡ khó cho tình trạng thiếu giáo viên ở một số địa phương hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục