Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái (22/4/1947 - 22/4/2022)

Yên Bái: Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/4/2022 | 8:14:30 AM

YênBái - Ngày 22/4/1947, Ban Tuyên huấn - tổ chức tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thành lập. Kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua 19 nhiệm kỳ đại hội Đảng, mặc dù có những tên gọi khác nhau với nhiều lần chia tách, hợp nhất theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn nhưng trong bất cứ giai đoạn nào, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều hoàn thành tốt trọng trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao; lĩnh ấn tiên phong, cùng với toàn ngành tuyên giáo góp phần xứng đáng vào thành tựu của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong 75 năm qua.

Quang cảnh buổi Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tháng 12/2020.
Quang cảnh buổi Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tháng 12/2020.

>>Yên Bái: Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng

Vượt lên thách thức, từng bước trưởng thành

Từ ngày đầu thành lập chỉ với một đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách dân vận kiêm phụ trách công tác tuyên huấn và một số ít cán bộ chuyên trách ở cấp tỉnh, trải qua quá trình xây dựng, củng cố, sáp nhập, hiện nay, tổ chức, bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 4 phòng (Phòng Giáo dục lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Tuyên truyền và Thông tin công tác tuyên giáo; Phòng Văn hóa, Văn nghệ và Khoa giáo; Phòng Tổng hợp và Nghiên cứu dư luận xã hội) với định mức 28 biên chế, 3 lãnh đạo Ban. Trình độ đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng được nâng lên. Điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở, các phòng làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày một khang trang, từng bước hiện đại.

75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chuyên viên, nhân viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều nêu gương tốt trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nhiều lớp cán bộ lãnh đạo của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có sự tiếp nối kế cận, xứng đáng với thế hệ đàn anh đi trước, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí từng là lãnh đạo, cán bộ công tác tại Ban trưởng thành, được luân chuyển, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo ở tỉnh, ở trung ương. Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của toàn ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước và của tỉnh, các thế hệ cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và toàn ngành đã chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu, triển khai tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, vừa đảm bảo quán triệt nghiêm túc chỉ đạo, định hướng của trung ương vừa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của địa phương; phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên, nhân dân của một tỉnh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật, Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Công tác giáo dục lý luận chính trị, có nhiều đổi mới trong tham mưu, giúp việc cấp ủy tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết của Đảng, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện cũng như sự vào cuộc của toàn ngành tuyên giáo và đội ngũ cán bộ, đảng viên, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý định hướng hoạt động báo chí, xuất bản được quan tâm, chú trọng; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tham mưu, định hướng thông tin, tuyên truyền của hệ thống chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan báo chí, sát hợp với đối tượng thông tin, tuyên truyền. 

Trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức, triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, xây dựng phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang chủ động, tích cực phối hợp tham mưu phổ biến, tuyên truyền triển khai nhiệm vụ xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, xây dựng văn hóa, đạo đức trong đảng, trong hệ thống chính trị, xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Công tác lịch sử Đảng tập trung tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống của Đảng bộ tỉnh, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân. 

Việc nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội luôn được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ quan tâm. Thông qua việc tổng hợp, báo cáo tình hình dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị với cấp ủy các cấp; chủ động triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội theo chức năng, nhiệm vụ.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp và thành tích đạt được của ngành tuyên giáo, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý, Chính phủ và cấp ủy, chính quyền địa phương công nhận các danh hiệu thi đua, tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Niềm vinh dự lớn lao đối với Ban và toàn ngành tuyên giáo, ngày 30/6/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Niềm tin vào thời cơ và vận hội mới

Trong những năm tới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, công tác tuyên giáo cũng đứng trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua. Với yêu cầu nhiệm vụ "đi trước, mở đường” của công tác tư tưởng, góp phần đổi mới, phát triển quê hương Yên Bái trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng cần chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

Một là, tập trung tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo - bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới; tăng cường bảo vệ Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và đảng bộ địa phương, truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân. 

Hai là, tăng cường công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII theo yêu cầu Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định của trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị; các quy định của trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị. 

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và công tác quản lý, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản. Phát huy đồng bộ vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đồng thời, chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ và khoa giáo của Đảng bộ tỉnh. Tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết gắn với kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và khoa giáo. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để phối hợp tham mưu xây dựng nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và khoa giáo. Chú trọng tính định hướng chính trị, tư tưởng trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; chủ động dự báo tình hình tư tưởng, dư luận có thể phát sinh. 

Năm là, tập trung đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo ra thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên không gian mạng, hình thành các quy định văn hóa tốt đẹp trên không gian mạng. Chú trọng tăng cường công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy đẩy mạnh công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới. 

Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo 92 năm qua và truyền thống 75 năm xây dựng, trưởng thành của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, tin tưởng rằng, thời gian tới, với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao, cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với toàn ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tốt những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Nguyễn Minh TuấnỦy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tags Yên Bái chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo

Các tin khác

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2023; làm việc tại tổ thảo luận về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,...

Cán bộ, công chức và nhân dân phường Hợp Minh tích cực tham gia lao động

Tập trung giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến nay, nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng năm 2023 của phường Hợp Minh (thành phố Yên Bái) đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phường đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu chưa hoàn thành, quyết tâm “về đích” trong thời gian ngắn nhất.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ 1/7/2024 với 6 nội dung cụ thể.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Thanh Hóa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục