Tuổi trẻ Yên Bái: Vững tư tưởng, chuẩn nhận thức, hành động đúng đắn

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/5/2023 | 7:31:42 AM

YênBái - Bồi dưỡng nâng cao "sức đề kháng” qua nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động chiếm lĩnh "trận địa thông tin” và kỷ luật phát ngôn trên mạng xã hội; các cấp bộ Đoàn Yên Bái đang phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lễ kết nạp đoàn viên cho các đoàn viên ưu tú ở xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ.
Lễ kết nạp đoàn viên cho các đoàn viên ưu tú ở xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ.


Bồi dưỡng nâng cao "sức đề kháng”

Anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Hiện, toàn tỉnh có trên 42.200 đoàn viên, 348 đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở. Để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) không nghe theo, không làm theo những thông tin phản động, chống phá thì phải nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, niềm tin theo Đảng của ĐVTN, các cấp bộ Đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, giúp ĐVTN "vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”; từ đó, có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động và tích cực tham gia bảo vệ bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng. 

Cụ thể như, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng, lịch sử lãnh tụ; tổ chức các chiến dịch truyền thông gắn với các sự kiện chính trị, xã hội lớn được dư luận quan tâm như "Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”... 

Đặc biệt, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh với 18 thành viên, chỉ đạo thành lập và tổ chức tốt hoạt động của 16 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện gồm 238 thành viên với nhiều chủ đề sinh hoạt như: "Tại sao phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, "Kỹ năng nhận biết, phòng chống và đấu tranh các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay”, "Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”... 

Các câu lạc bộ lý luận trẻ đã trở thành diễn đàn, sân chơi lý luận bổ ích để ĐVTN cùng nhau thảo luận những vấn đề lý luận, những vấn đề xã hội được giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ, góp phần nâng cao "sức đề kháng” của thanh niên trước các thông tin xấu, độc và âm mưu của các thế lực thù địch. 

Giữ kỷ luật trên mạng xã hội

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh "trận địa thông tin” là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu độc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, phát triển các kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt là trên mạng xã hội và chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến ĐVTN thông qua các trang: "Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, "Hương sen Việt”, "Tâm sáng”… Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thẳng thắn đấu tranh với các vấn đề trái chiều, thông tin xuyên tạc trên không gian mạng. 

Chị Trần Thị Vân Nga - Bí thư Huyện đoàn Trấn Yên cho biết: "Hàng năm, trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ Đoàn cơ sở, chúng tôi cũng đã đưa chuyên đề về kỹ năng sử dụng mạng xã hội, Luật An ninh mạng vào chương trình để ĐVTN nâng cao nhận thức, góp phần tích cực tham gia vào đấu tranh với các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. 

Huyện đoàn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" năm 2023. Qua các hoạt động đó, ĐVTN đã bồi đắp lí tưởng, ý thức chính trị; từ đó có ý thức trong bảo vệ NTTT, có ý thức giữ gìn kỷ luật phát ngôn trên mạng xã hội”.

Đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đang khai thác hiệu quả hệ thống thông tin của Đoàn Thanh niên thông qua 1 website, 18 tài khoản, chuyên trang của Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện, hơn 1.200 tài khoản, chuyên trang của các cơ sở Đoàn. 

Bằng việc duy trì các kênh thông tin này, ngoài làm tốt công tác kết nối, tương tác giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi thì đây còn là nơi "giải độc” thông tin với phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đồng thời, phản biện các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch. Trong đó, chú trọng triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage "Tuổi trẻ Yên Bái” và các trang facebook cấp huyện, cấp cơ sở. 

Qua đó, góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho ĐVTN; đồng thời, bước đầu tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Trong những năm qua, riêng 2 Fanpage chính thống do Tỉnh đoàn quản lý đã đăng tải hàng nghìn tin tốt, câu chuyện đẹp. Nhằm nâng cao "sức đề kháng” cho ĐVTN, các cấp bộ Đoàn còn thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền trên mạng xã hội. 

Em Hà Như Quỳnh - sinh viên Lớp Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Yên Bái chia sẻ: "Qua tham gia các cuộc tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn và Đoàn trường, tôi được nâng cao kiến thức về nhiều mặt, đặc biệt về lý luận chính trị. Chúng tôi xác định được mục tiêu đúng đắn của thế hệ trẻ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng. Khi tham gia mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận các bài viết sai sự thật, có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước”.


Học sinh ở thành phố Yên Bái truy cập Internet tìm tài liệu lịch sử tại Thư viện tỉnh. 

Nhuần nhuyễn giữa "xây” và "chống”

Anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: "Trong công tác bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh chống các thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây” và "chống”. Tuy nhiên, hiện nay lực lượng ĐVTN trên địa bàn tỉnh khá đông, nhưng hiểu và có chiều sâu cũng như đạt đến độ để "phản bác" thì thực hiện nhiệm vụ "chống" còn ít và khó. Do đó, các tổ chức Đoàn hướng đến "xây" là chủ yếu”. 

Để cán bộ, ĐVTN tham gia tích cực hơn vào việc bảo vệ NTTT của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh niên về những nội dung trong Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thông qua những bài viết, bài nói chuyện, thông tin chuyên đề. 

Cùng đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong việc định hướng tư tưởng, chính trị cho thanh niên; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ giúp việc làm bộ phận nòng cốt chuyên sâu bao gồm những cán bộ trẻ năng động, có sở thích và khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, có khả năng sử dụng mạng xã hội tốt và một số hạt nhân từ phong trào có nhiệt huyết, năng lực, đam mê với các hoạt động trao đổi lý luận, phản biện xã hội. 

Tạo cơ chế hoạt động đặc thù có tính linh hoạt, độc lập, tăng cường tập huấn và có những hình thức biểu dương, khen thưởng động viên phù hợp điều kiện của Đoàn để phát huy hiệu quả của bộ phận nòng cốt chuyên sâu. Hình thành hệ thống kết nối có tính tương tác cao, an toàn bảo mật giữa bộ phận nòng cốt giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp huyện và cấp cơ sở… 

Đồng thời, cần phát huy thế mạnh của Đoàn, huy động lượng tham gia lan tỏa, chia sẻ các thông điệp, nội dung tuyên truyền qua kênh chỉ đạo, sinh hoạt, hội họp của hệ thống các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, qua các group, chat box, nhóm, diễn đàn online, các câu lạc bộ thanh niên trên mạng xã hội… Trong đó, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, ĐVTN; đưa nội dung này vào các tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn; tiêu chí đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm. Tiếp cận, vận động sự tham gia của trí thức, văn nghệ sĩ trẻ, các facebooker, youtuber có sức thu hút lớn trên mạng xã hội.

Sự tiên phong, xung kích của đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm và nâng cao ý thức của ĐVTN trong việc bảo vệ NTTT của Đảng trong tình hình mới.

Hồng Duyên

Tags Tuổi trẻ Yên Bái cấp bộ Đoàn bảo vệ nền tảng tư tưởng

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Quy Mông hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian qua, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức và vai trò của quần chúng nhân dân.

Chiều 9/5, các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn trong thời gian tới.

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANKT.

Chiều 8/5, Phòng An ninh kinh tế (ANKT), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANKT (13/5/1953 - 13/5/2023).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sáng 9/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 theo lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch ASEAN 2023 Joko Widodo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục