Văn Chấn cụ thể hóa Chương trình hành động số 188

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/3/2024 | 2:12:01 PM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024, Huyện ủy Văn Chấn xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Mô hình chăn nuôi bò bán công nghiệp xã Minh An mang lại thu nhập cho người dân
Mô hình chăn nuôi bò bán công nghiệp xã Minh An mang lại thu nhập cho người dân

Năm 2024 là năm nước rút, bứt phá có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bám sát chủ đề của năm, với phương châm hành động "Đoàn kết - kỷ cương - trí tuệ - bứt phá - phát triển”, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch số 126 để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; chủ động, quyết liệt, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá hơn trong thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh Phạm Văn Tiến cho biết: "Thực hiện kế hoạch số 126 của Huyện ủy văn Chấn về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, Đảng bộ xã đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành, đoàn thể, chi bộ, thôn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; một số chỉ tiêu xã phấn đấu cao hơn chỉ tiêu của huyện giao. Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược; 3 chương trình trọng tâm theo định hướng của tỉnh và huyện đề ra”.

Để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy đảm bảo thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn địa phương, gắn với phân công rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện cụ thể đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân nhằm thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của Huyện ủy để ra.

"Việc giao chỉ tiêu cho Đảng bộ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị được xác định phải bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu được Tỉnh ủy giao theo Chương trình hành động để triển khai thực hiện. Phát huy vai trò và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở nhất là người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường trách nhiệm cá nhân, lãnh đạo được phân công và sự phối hợp trong tổ chức thực hiện” - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn Mai Mộng Tuân cho biết.

Theo đó, năm 2024 huyện Văn Chấn đã đề ra 51 chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, quốc phòng và an ninh… Trong đó, số chỉ tiêu theo Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy giao 35 chỉ tiêu; số chỉ tiêu huyện phấn đấu cao hơn mức Tỉnh ủy giao là 16 chỉ tiêu, chiếm 45,7%; số chỉ tiêu bằng với mức Tỉnh ủy giao là 19 chỉ tiêu, chiếm 54,3% và số chỉ tiêu huyện cụ thể hóa, giao bổ sung 16 chỉ tiêu.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2024; phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2023 chuyển sang và 90% vốn kế hoạch năm 2024.

Tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, linh hoạt, hiệu quả phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 

Duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện. Phấn đấu đến hết năm 2024 có thêm ít nhất 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện là 14 xã, chiếm 58.3%; có thêm 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện; duy trì, xây dựng và phát triển các làng nghề gắn với phát triển du lịch như trồng và chế biến chè Suối Giàng, cốm Tú Lệ... Phấn đấu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt trên 1.620 tỷ đồng.

Khai thác lợi thế mới về giao thông mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm như chè shan tuyết, cam, nếp Tú Lệ, sản phẩm nông sản khác... của huyện đến các địa phương; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 đạt 1.850 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2024 đạt tối thiểu 1,5 triệu USD.

Tập trung triển khai hiệu quả các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách ngay từ đầu năm, đảm bảo tiến độ thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 đạt trên 340 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối đạt 245 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 95 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn các công trình, dự án được giao làm chủ đầu tư. Phấn đấu hết quý II/2024 giải ngân đạt tối thiểu 50%; hết quý III/2024 giải ngân đạt tối thiểu 75%; hết quý IV/2024 giải ngân đạt tối thiểu 95% và hết ngày 31/01/2025 giải ngân đạt 100%.

Huyện tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Phấn đấu trong năm 2024, thành lập 27 doanh nghiệp; 10 hợp tác xã và 140 tổ hợp tác, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác đã được thành lập.

Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ chính sách; thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo; bảo đảm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 so với năm 2023 trên 4,9%/năm; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo trên 1,0%/năm... 

Đức Toàn


Tags Văn Chấn cụ thể hóa Chương trình 188-CTr/TU chỉ tiêu

Các tin khác
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 12/4, đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ban, ngành địa phương và các đoàn thể, tổ chức nhân dân trung ương về kết quả công tác PCPNN năm 2023 và phương hướng năm 2024. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan...

Chiều 12/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (14/4/1994 - 14/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh.

Sáng 12/4, Báo Điện Biên Phủ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu (1/5/1964 - 1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục