Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Chính trị
Những chuyến biến tích cực ở Vũ Linh
Cập nhật: Thứ ba, 27/12/2011 | 9:21:12 AM Google Twitter
YBĐT - Thực hiện Nghị quyết số 22 và Chỉ thị số 10, Đảng bộ xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã nghiêm túc triển khai học tập, quát triệt tới tất cả các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể, thôn, bản và trên 96% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.
Rừng trồng ở xã Vũ Linh.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ngày 2/2/2008 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Vũ Linh đã triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ xã Vũ Linh hiện có 13 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan với tổng số 189 đảng viên. Trong đó, một số chi bộ có số đảng viên ít, độ tuổi cao và một số chi bộ vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí không đồng đều. Công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 22 và Chỉ thị số 10, Đảng bộ xã đã nghiêm túc triển khai học tập, quát triệt tới tất cả các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể, thôn, bản và trên 96% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Đồng thời, Đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để từng bước triển khai thực hiện gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ đã chú trọng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ sở Đảng; thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động; duy trì tốt sinh hoạt hàng tháng, hàng quý và nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới. Đối với các chi, Đảng bộ cơ sở cũng đã duy trì sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cán bộ, đảng viên đã tích cực trao đổi, thảo luận, góp ý với nhiều nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ, thôn, bản.

Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, qua mỗi kỳ sinh hoạt, đảng viên đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ coi trọng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ chủ chốt được lựa chọn bảo đảm trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Đảng bộ xã kết nạp từ 8 - 10 đảng viên mới. Ban chấp hành Đảng bộ xã phân công từng đồng chí phụ trách các chi bộ trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, giúp đỡ chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và lấy tự kiểm tra là chính nên từ năm 2009 đến nay, toàn Đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, Đảng bộ xã Vũ Linh nhiều năm liên tục được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lương Xuân Hợi - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Linh cho biết: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong những năm tới, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”. Đồng thời thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc xây dựng Đảng: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng, kỷ luật nghiêm minh và tự giác, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, góp phần từng bước xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

 Đức Toàn

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group