Những chuyến biến tích cực ở Vũ Linh

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/12/2011 | 9:21:12 AM

YBĐT - Thực hiện Nghị quyết số 22 và Chỉ thị số 10, Đảng bộ xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã nghiêm túc triển khai học tập, quát triệt tới tất cả các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể, thôn, bản và trên 96% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Rừng trồng ở xã Vũ Linh.
Rừng trồng ở xã Vũ Linh.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ngày 2/2/2008 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã Vũ Linh đã triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ xã Vũ Linh hiện có 13 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan với tổng số 189 đảng viên. Trong đó, một số chi bộ có số đảng viên ít, độ tuổi cao và một số chi bộ vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí không đồng đều. Công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 22 và Chỉ thị số 10, Đảng bộ xã đã nghiêm túc triển khai học tập, quát triệt tới tất cả các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể, thôn, bản và trên 96% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Đồng thời, Đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để từng bước triển khai thực hiện gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ đã chú trọng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ sở Đảng; thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tổ chức thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động; duy trì tốt sinh hoạt hàng tháng, hàng quý và nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới. Đối với các chi, Đảng bộ cơ sở cũng đã duy trì sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cán bộ, đảng viên đã tích cực trao đổi, thảo luận, góp ý với nhiều nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ, thôn, bản.

Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, qua mỗi kỳ sinh hoạt, đảng viên đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ coi trọng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ chủ chốt được lựa chọn bảo đảm trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Đảng bộ xã kết nạp từ 8 - 10 đảng viên mới. Ban chấp hành Đảng bộ xã phân công từng đồng chí phụ trách các chi bộ trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, giúp đỡ chi bộ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và lấy tự kiểm tra là chính nên từ năm 2009 đến nay, toàn Đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, Đảng bộ xã Vũ Linh nhiều năm liên tục được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lương Xuân Hợi - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Linh cho biết: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong những năm tới, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”. Đồng thời thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc xây dựng Đảng: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng, kỷ luật nghiêm minh và tự giác, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, góp phần từng bước xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

 Đức Toàn

  •  
Các tin khác
Năm 2019, Thường trực HĐND huyện sẽ giám sát việc triển khai và tổ
chức thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Nông dân xã Đào Thịnh khác thác quế vụ ba)

Theo chương trình hoạt động giám sát (GS) của Thường trực HĐND huyện Trấn Yên năm 2019, ngoài thực hiện GS tại các kỳ họp sẽ có 6 cuộc GS chuyên đề do Thường trực HĐND huyện thực hiện.

Chiều 18/4, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Văn Yên.

Sáng 18/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Yên Bái.

Đây là một trong những nội dung mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục