Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: Bước tiến mới của sự nghiệp giáo dục vùng cao

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2015 | 3:26:38 PM

YênBái - YBĐT - Việc triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT) được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) quan tâm sát sao; cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn và các cơ quan ban ngành trong toàn huyện chủ động, tích cực vào cuộc. Mục tiêu PCGDTHĐĐT được xác định rõ, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được xây dựng kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 của Mù Cang Chải đã đạt từ 95% trở lên.
Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 của Mù Cang Chải đã đạt từ 95% trở lên.

Củng cố, phát triển mạng lưới trường lớp

Giai đoạn 2010 - 2015, ngành giáo dục và đào tạo tham mưu cho UBND huyện rà soát, điều chỉnh quy mô mạng lưới trường lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2009 - 2010, toàn huyện có 33 trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), trong đó có 8 trường tiểu học, 7 trường tiểu học và trung học cơ sở. Năm học 2014 - 2015, có 36 trường trực thuộc, trong đó có 9 trường tiểu học; 6 trường tiểu học và trung học cơ sở; 7 trường tiểu học và 4 trường có lớp tiểu học chuyển sang mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). So với năm 2010, tách và thành lập thêm 1 trường tiểu học; thực hiện co cụm 89 điểm trường tiểu học xuống còn 85 điểm là các điểm trường Trống Tông xã Chế Cu Nha, điểm trường Phình Ngài, Háng Cơ xã Nậm Có, điểm trường Tà Tê xã Lao Chải. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất được quan tâm.

Trong 4 năm qua, đã có  298 phòng và 26 hạng mục phụ trợ được đầu tư, tổng kinh phí trên 83,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia; 30a; ODA; tài trợ; xã hội hóa và nhân dân đóng góp. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất có trọng điểm, khai thác tối đa, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất được đầu tư. Các đơn vị trường quan tâm cải tạo khuôn viên, xây dựng môi trường giáo dục sạch, đẹp, an toàn, thân thiện đã tạo chuyển biến trong huy động học sinh đến trường và nâng cao tỷ lệ chuyên cần; nâng cao nhận thức của nhân dân về giáo dục, việc huy động và đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt nhiều kết quả tốt.
  
Duy trì số lượng, nâng cao chất lượng

Năm 2014, toàn huyện có 334 lớp tiểu học, 7.777 học sinh, đạt 99,5% kế hoạch giao. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 97,5%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2013-2014 đạt 81,1 %. Phòng GD-ĐT tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý dạy và học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục.

Đặc biệt, đã quan tâm đến đối tượng học sinh dân tộc thiểu số trong việc tăng cường tiếng Việt, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Ngành cũng chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của các trường phổ thông dân tộc bán trú; chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong dạy và học, kiểm tra việc bàn giao chất lượng giáo dục và việc rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh ở các đơn vị trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã cơ bản đáp ứng về số lượng; việc chuẩn hóa giáo viên ở các cấp học từng bước đáp ứng yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn ngành đã có 539 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp tiểu học.  Giáo viên có trình độ chuẩn trở lên đạt 100%, trong đó trình độ trên chuẩn đạt 55,1%.

Thực hiện mục tiêu phổ cập, hàng năm ngành tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học tham gia học tập đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Phòng GD-ĐT liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, các lớp cao đẳng tiểu học tại huyện. Năm 2014, đã mở 1 lớp cao đẳng tiểu học tại huyện, kết thúc khóa học vào hè 2015 với tổng số 70 giáo viên; mở lớp bồi dưỡng tiếng Mông cho 50 cán bộ, giáo viên; bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiểu học trong hè và năm học.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, năm 2014, Mù Cang Chải đã có 14/14 đơn vị  xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn PCGDTH. Trong đó, duy trì đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1 ở 8 đơn vị là Mồ Dề, Kim Nọi, Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, Dế Xu Phình, La Pán Tẩn, Púng Luông, Cao Phạ. Xã Nậm Khắt và Chế Tạo được công nhận mới đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1. Thị trấn Mù Cang Chải và xã Chế  Cu Nha duy trì đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2. Xã La Pán Tẩn được công nhận mới đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2.

Đồng chí Hoàng Văn Đồng – Trưởng phòng GD-ĐT huyện cho biết: “Hết năm 2014, huyện đã có 13/14 đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi, đạt 92,9%; duy trì PCGDTH xã Nậm Có và phấn đấu thực hiện đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1 trong năm 2015”. Đáng mừng là tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đã đạt 97,5%;  trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2013 – 2014 đạt 81,1 %. Tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,43, đã đảm bảo số lượng giáo viên để dạy đủ các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Mạng lưới trường, lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi. Tổng số phòng học của 332/334 lớp đạt  tỷ lệ 0,99 phòng/lớp, phòng học cơ đảm bảo các yêu cầu về giảng dạy và học tập.

Phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú đã thu hút học sinh ra lớp, tăng tỷ lệ chuyên cần.
Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mồ Dề trong tiết kiểm tra cuối kỳ.

Duy trì đạt chuẩn vững chắc

Đồng chí Lương Thị Xuyến – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCGD - chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập huyện Mù Cang Chải cho biết: “Huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì 10 đơn vị đã đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 1, duy trì 3 đơn vị đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 và phấn đấu năm 2015 thêm 1 đơn vị (xã Nậm Có) đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ 1; duy trì 100% đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi, giữ vững kết quả đạt chuẩn trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Ngành GD-ĐT tiếp tục củng cố, xây dựng, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi; đảm bảo đủ số phòng học đạt tỷ lệ 1 phòng học/lớp; phòng học bảo đảm an toàn, đáp ứng các yêu cầu về dạy và học. Các trường học có thư viện, phòng y tế học đường, phòng thiết bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động Đội; có sân chơi, sân tập an toàn được sử dụng thường xuyên”.

Về đội ngũ, mục tiêu đề ra là đáp ứng đủ số lượng giáo viên để dạy các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học với tỷ lệ 1,2 giáo viên/lớp đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần và 1,3 giáo viên/lớp đối với trường tiểu học tổ chức dạy học trên 5 buổi/tuần. 100% giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đối với các đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1, bảo đảm huy động từ 95% trở lên số trẻ em 6 tuổi lớp vào lớp 1, có 80% số trẻ trong độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. Các đơn vị đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2, duy trì bảo đảm tỉ lệ huy động từ 98% trở lên trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; 90% trở lên số trẻ trong độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học;  50% trở lên số học sinh học 9 - 10 buổi/tuần; đảm bảo 100% trẻ em thuộc diện chính sách trong các cơ sở giáo dục tiểu học được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, UBND huyện tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư, các ngành, các cấp về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác PCGD, đặc biệt là công tác PCGDTH đúng độ tuổi; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, của chính quyền địa phương, đặc biệt là trách nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ đạo cấp xã. Các đơn vị trường học tích cực và chủ động tham mưu về các hoạt động, nhiệm vụ của ban chỉ đạo trong công tác thực hiện PCGDTH đúng độ tuổi hàng năm; củng cố duy trì các điểm trường, thực hiện xây dựng đủ phòng học, phòng học bảo đảm cho các lớp học; xóa phòng học tạm; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục học sinh đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn để hoàn thành mục tiêu phổ cập PCGDTH đúng độ tuổi.

Ông Hoàng Văn Đồng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo:

“Cần quán triệt, triển khai sâu rộng trong các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động từ cấp huyện đến các xã, thị trấn và là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đồng thời chỉ đạo các đơn vị củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch cho giai đoạn và hàng năm phù hợp. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Ngành GD-ĐT tăng cường đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học đối với cấp tiểu học; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác điều tra, huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp. Hiệu trưởng các trường chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp hợp lý, thực hiện tốt và sáng tạo nghị quyết của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương; bảo đảm các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh”.

Q.K

Các tin khác
Lực lượng Công an xã Nà Hẩu kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện giao thông.

YBĐT - Những năm qua, lực lượng Công an xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.

YBĐT - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc tham mưu, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý. Hoạt động KH&CN có bước chuyển biến, bám sát các yêu cầu thực tiễn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Các bé Trường mầm non Minh Huệ biểu diễn văn nghệ trong đêm liên hoan

YBĐT - Tối 26/5, Trường mầm non Minh Huệ, thành phố Yên Bái đã tổ chức đêm liên hoan văn nghệ Vui tết thiếu nhi 1/6, chia tay bé 5 tuổi vào lớp 1, tổng kết Quỹ “Vòng tay nhân ái” của nhà trường năm học 2014 – 2015.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Môi giới bất động sản Việt Nam

Ngay buổi ra mắt, Hội đã hội thảo góp ý Dự thảo thông tư cấp chứng chỉ hành nghề và hoạt động môi giới bất động sản tại Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục