Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Trấn Yên quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Cập nhật: Thứ hai, 13/2/2017 | 8:14:11 AM Google Twitter
YBĐT - Với quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên rất quyết liệt trong việc triển khai công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời định hướng, nhất là trong các thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.
Lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên giúp người dân xã Hồng Ca trồng tre măng Bát độ.

Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy, chính quyền huyện Trấn Yên quán triệt, triển khai ban hành và tổ chức thực hiện đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn, quy định thực hiện việc học tập và làm theo trở thành việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên và tổ chức.

Với quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên rất quyết liệt trong việc triển khai công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời định hướng, nhất là trong các thời điểm diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

Vì vậy, tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo quy định được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả, có sự đổi mới về nội dung, hình thức truyên truyền học tập nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Từ đó, ý thức học tập của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, tỷ lệ tham gia học tập cao.

Trong đó, trọng tâm là việc tổ chức tuyên truyền triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy; riêng tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đạt 100%...

Trong công tác xây dựng Đảng, việc kiểm tra, giám sát đã được tổ chức thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch đề ra, trong năm 2016, Huyện ủy đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra đối với 14 tổ chức cơ sở đảng; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 6 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tài chính Đảng...

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần ngăn chặn những vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng; đồng thời, phát hiện và xử lý thi hành kỷ luật 21 đảng viên vi phạm (khiển trách 10, cảnh cáo 6, cách chức 2, khai trừ 3 và đình chỉ 4 lượt sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên)...

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước có liên quan ở một số lĩnh vực và một số cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị còn chưa được chú trọng, chậm triển khai, hiệu quả chưa cao. Một số nơi và một số cán bộ nhận thức chưa đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nên triển khai còn chậm và hình thức... Tuy vậy, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, gắn việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 với việc nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện”.

Có thể nói, trong năm 2016, mặc dù còn có những khó khăn, một số lĩnh vực, nhiệm vụ triển khai thực hiện, kết quả còn hạn chế, song nhìn chung, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và áp dụng vào thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kinh tế tiếp tục phát triển.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; xã hội ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng ủng hộ các chủ trương, nghị quyết đã và đang được triển khai trên địa bàn, tạo cơ sở thuận lợi bước vào thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017.

Thiên Cầm

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group