Đảng mạnh nhờ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/6/2018 | 8:03:21 AM

YBĐT - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm là tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh thường xuyên triển khai thực hiện trong các buổi sinh hoạt.
Nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh thường xuyên triển khai thực hiện trong các buổi sinh hoạt.

Năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 555 cán bộ đối tượng 1; 14 lớp cho 2.940 cán bộ đối tượng 2 và 13 lớp cho 1.710 cán bộ đối tượng 3; cử 11 đồng chí đi bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165; cử 26 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức giáo dục, quốc phòng – an ninh (đối tượng 1,2)…
 
Toàn tỉnh kết nạp 2.171 đảng viên mới, vượt 20,6% kế hoạch năm; trong đó, đảng viên là đoàn viên thanh niên có 1.489 đồng chí, chiếm 70,1%. Từ đầu năm 2018 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 517 đảng viên mới, đạt 28,72% kế hoạch năm; tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 589 đồng chí, phát thẻ đảng viên cho 231 đồng chí…
 
Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
 
Theo đó, Đảng bộ đã tiến hành rà soát, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định, quy chế, đề án, hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc các quy trình về công tác cán bộ, kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tỉnh ủy đã ban hành quy định về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; phương án, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
 
Theo đó, Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện các đề án như: Đề án hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND; Đề án xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của 9 huyện, thị xã, thành phố; Đề án hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện và Đề án hợp nhất ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra cấp huyện của thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Mù Cang Chải, Lục Yên, Yên Bình…

Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu năm 2018 đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kiểm tra toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; kiểm tra chuyên đề việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
 
Riêng tháng 5/2018, Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kiểm tra chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ; kiểm tra 17 tổ chức Đảng và 17 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 20 tổ chức Đảng và 9 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng, 7 đảng viên, kết quả tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, 27 đảng viên (5 cấp ủy viên) bằng các hình thức như: khiển trách 18, cảnh cáo 5, cách chức 1, khai trừ 3…
 
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã đạt kết quả bước đầu. Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 05, đồng thời, xác định khâu đột phá và những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xây dựng kế hoạch cá nhân và hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2018…

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ tỉnh xác định rõ nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ; công tác tuyển dụng, sắp xếp, sử dụng cán bộ; làm tốt công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện tại và nhiệm vụ lâu dài theo hướng từng bước trẻ hóa, tri thức hóa, chuẩn hóa và chuyên môn hóa…

Ngọc Sơn

  •  
Các tin khác

Trong 2 ngày 19 và 20/4, tại Nhà văn hóa phường Đồng Tâm, Đảng ủy phường Đồng Tâm, thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 với sự tham gia của 21 thí sinh là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của 21 chi bộ trực thuộc.

Thí sinh Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên tìm hiểu tài liệu chuẩn bị tham gia Hội thi.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Văn Yên năm 2019 sẽ diễn ra trong ngày 15 và 16/4/2019. Từ tháng 3/2019, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Văn Yên đã triển khai, quán triệt đến 100% chi đảng bộ trực thuộc, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Hội thi.

Với 59 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 34 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở và 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm triển khai, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn đặc thù ở xã Lang Thíp.

Năm 2017 - 2018, Đảng bộ huyện tập trung vào 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết thúc năm 2018, Đảng bộ đã thực hiện xong 33 nội dung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục