Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Xây dựng Đảng
Đảng mạnh nhờ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Cập nhật: Thứ sáu, 29/6/2018 | 8:03:21 AM Google Twitter
YBĐT - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm là tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Nội dung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh thường xuyên triển khai thực hiện trong các buổi sinh hoạt.
Năm 2017, Đảng bộ tỉnh đã mở 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 555 cán bộ đối tượng 1; 14 lớp cho 2.940 cán bộ đối tượng 2 và 13 lớp cho 1.710 cán bộ đối tượng 3; cử 11 đồng chí đi bồi dưỡng ngắn hạn theo Đề án 165; cử 26 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức giáo dục, quốc phòng – an ninh (đối tượng 1,2)…
 
Toàn tỉnh kết nạp 2.171 đảng viên mới, vượt 20,6% kế hoạch năm; trong đó, đảng viên là đoàn viên thanh niên có 1.489 đồng chí, chiếm 70,1%. Từ đầu năm 2018 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 517 đảng viên mới, đạt 28,72% kế hoạch năm; tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 589 đồng chí, phát thẻ đảng viên cho 231 đồng chí…
 
Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
 
Theo đó, Đảng bộ đã tiến hành rà soát, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định, quy chế, đề án, hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm túc các quy trình về công tác cán bộ, kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tỉnh ủy đã ban hành quy định về trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; phương án, đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
 
Theo đó, Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện các đề án như: Đề án hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND; Đề án xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của 9 huyện, thị xã, thành phố; Đề án hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện và Đề án hợp nhất ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra cấp huyện của thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Mù Cang Chải, Lục Yên, Yên Bình…

Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc có trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu năm 2018 đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kiểm tra toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; kiểm tra chuyên đề việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
 
Riêng tháng 5/2018, Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kiểm tra chuyên đề đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ; kiểm tra 17 tổ chức Đảng và 17 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 20 tổ chức Đảng và 9 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng, 7 đảng viên, kết quả tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách, 27 đảng viên (5 cấp ủy viên) bằng các hình thức như: khiển trách 18, cảnh cáo 5, cách chức 1, khai trừ 3…
 
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã đạt kết quả bước đầu. Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 05, đồng thời, xác định khâu đột phá và những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xây dựng kế hoạch cá nhân và hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2018…

Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ tỉnh xác định rõ nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ; công tác tuyển dụng, sắp xếp, sử dụng cán bộ; làm tốt công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện tại và nhiệm vụ lâu dài theo hướng từng bước trẻ hóa, tri thức hóa, chuẩn hóa và chuyên môn hóa…

Ngọc Sơn
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group