Yên Bái chú trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2018 | 7:44:46 AM

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Đảng được cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện tốt, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Để làm tốt công tác KTGS, ngay từ đầu năm 2018, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ văn kiện của Đảng; các quyết định, quy chế của Bộ Chính trị; các hướng dẫn của UBKT Trung ương về KTGS, kỷ luật Đảng; xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS hàng năm từ tỉnh đến cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định và thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh ủy…
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra chủ yếu việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phẩm chất, đạo đức lối sống…
 
Qua đó, đã kiểm tra định kỳ 180 tổ chức Đảng, 701 đảng viên (371 cấp ủy viên, chiếm 34,5% so với đảng viên được kiểm tra), tăng 7 tổ chức Đảng và 92 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017.
 
Trong đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 3 tổ chức đảng gồm: Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 24 đảng viên là cấp ủy viên; cấp ủy các huyện và tương đương kiểm tra 17 tổ chức Đảng, 58 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 160 tổ chức Đảng và 569 đảng viên; chi bộ kiểm tra 50 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 4 tổ chức Đảng và 5 đảng viên chưa thực hiện tốt các nội dung kiểm tra.

UBKT các cấp đã chủ động, tích cực bám sát địa bàn, lĩnh vực, tập trung giám sát tổ chức Đảng cấp dưới, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 90 tổ chức Đảng, 136 đảng viên (37 cấp ủy viên), tăng 14 tổ chức đảng và giảm 56 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017.
 
Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 1 tổ chức Đảng (Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh), 1 đảng viên (đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh); cấp ủy huyện và tương đương giám sát 31 tổ chức Đảng, 14 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 58 tổ chức Đảng, 117 đảng viên; chi bộ giám sát 4 đảng viên…
 
Qua giám sát, phát hiện 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng đối với UBKT cấp dưới… đã được UBKT các cấp thường xuyên, quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Để công tác KTGS thời gian tới tiếp tục thu được những kết quả cao, UBKT từ tỉnh đến cơ sở sẽ tập trung tham mưu, giúp cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí vai trò, mục đích, ý nghĩa của KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả đề án hợp nhất cơ quan kiểm tra - thanh tra.

Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình KTGS năm 2018 của cấp ủy và UBKT; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình KTGS năm 2019 của UBKT; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng cho cán bộ làm công tác KTGS các cấp năm 2018; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Trần Ngọc

  •  
Các tin khác
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Lưu Bá Tỉnh- Chi bộ Thanh Tra tỉnh.

9 thí sinh của 8 chi bộ, đảng bộ đã tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 Cụm thi số 2 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thu Hằng - Đảng bộ Bưu điện tỉnh.

Sáng 18/5, tại Hội trường Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Yên Bái, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 với sự tham gia của 8 thí sinh là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải khuyến khích tại Cụm thi thi số V - Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi huyện Lục Yên năm 2019.

Qua vòng thi cơ sở, 61 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên ở các chi, đảng bộ của huyện Lục Yên đã lọt vào vòng thi cụm. Sau phần thi viết tập trung, đã có 59 trong số 61 thí sinh vào Hội thi cụm ở 5 cụm thi toàn huyện.

Các thí sinh tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tại cụm thi số 4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện vai trò, trách nhiệm hạt nhân chính trị ở cơ sở của chi bộ, đảm bảo thực hiện nghị quyết của Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020”, sáng 17/5/, Cụm thi số 4, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Vòng sơ khảo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ thành phố Yên Bái năm 2019 đã được tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục