Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Xây dựng Đảng
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 18, 19 ở Trấn Yên
Cập nhật: Thứ hai, 29/10/2018 | 8:00:42 AM Google Twitter
YBĐT  -Huyện đã hoàn thành khá sớm việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố, từ 233 xuống còn 190 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 43 đầu mối. Số người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn giảm 118 người (cấp xã 102 người, cấp thôn 16 người). 
Triển khai Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (NQ 18, 19), Trấn Yên xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách và quan trọng hàng đầu.

Từ đó xây dựng lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, phù hợp thực tiễn địa phương. Sau một thời gian triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  

Từ kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản, hướng dẫn của tỉnh, Trấn Yên đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, Đề án thực hiện NQ 18, 19 trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. 

Trên quan điểm giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương nhưng không nóng vội. 

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế. 

Bên cạnh đó, huyện xây dựng các đề án như hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện... 

Đối với cơ quan giúp việc khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, huyện phân công một đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện làm Trưởng khối và 6 phó trưởng khối, còn lại trưởng các ngành trước đây xuống làm phó trưởng khối... Huyện cũng đã thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa huyện. 

Thành lập Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông. Sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện. Hoàn thiện phương án thành lập bộ phận phục vụ hành chính công thuộc văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện... 

Như vậy, đối với cơ quan khối Đảng có 6 cơ quan; đối với khối đoàn thể cơ quan tăng 1 đầu mối; đối với cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện giảm 5 đơn vị; các đơn vị trường học giảm 21 đầu mối đơn vị. 

Huyện đã thực hiện và hoàn thành khá sớm việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố, từ 233 xuống còn 190 thôn, bản, tổ dân phố, giảm 43 đầu mối. Số người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn giảm 118 người (cấp xã 102 người, cấp thôn 16 người). 

Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: khối Đảng, đoàn thể giảm 10 người; cơ quan hành chính giảm 12 người; đơn vị sự nghiệp giảm 179 người; khối xã, thị trấn giảm 59 người... 

Nhìn chung, sau thực hiện NQ 18, 19 các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động với bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua thực tế cho thấy, để việc thực hiện NQ 18, 19 hiệu quả, các địa phương, đơn vị cần giữ vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. 

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bảo đảm hiệu quả, hợp lý, hài hòa.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian tới và những năm tiếp theo, Trấn Yên sẽ tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu, nhất là cơ sở vật chất để vận hành bộ phận phục vụ hành chính công đi vào hoạt động theo kế hoạch; xây dựng đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2010, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các yêu cầu của UBND tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; tiếp tục tuyên truyền nội dung NQ 18, 19 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đã được xây dựng. 

Ngọc Trúc
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group