Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2023 | 8:43:32 AM

YênBái - Từng bước tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đến nay, trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh có 7 đảng viên không đủ tư cách đã bị đưa ra khỏi Đảng.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Thời gian qua, việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương "về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thường xuyên rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Trong quá trình thực hiện rà soát, sàng lọc, các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện theo đúng quy trình như: hướng dẫn, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, lấy ý kiến đóng góp đối với từng đảng viên. Kết quả rà soát được đưa ra lấy ý kiến thống nhất trong từng chi bộ, báo cáo lên cấp ủy các cấp. Cùng với đó, Đảng bộ Khối đã thành lập thành lập 3 đoàn công tác chỉ đạo, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở; chỉ đạo thành viên các đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở được phân công phụ trách. 

Công tác rà soát đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai theo đúng yêu cầu, nhờ vậy, kết quả rà soát, sàng lọc đảng viên được cán bộ, đảng viên đồng tình. Qua rà soát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh đã phát hiện trên 20 đảng viên thuộc diện đưa vào danh sách cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng. Đã có 5 đảng viên được cấp ủy quyết định công nhận sự tiến bộ và đưa đảng viên ra khỏi danh sách cần theo dõi, giúp đỡ; 2 đảng viên khi chuyển sinh hoạt Đảng đã có nhận xét, đánh giá sự tiến bộ; 7 đảng viên không đủ tư cách đã đưa ra khỏi Đảng... 

Nhờ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh kết hợp với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện quản lý đảng viên trên các mặt về nhận thức chính trị - tư tưởng, các mối quan hệ xã hội, quan hệ với quần chúng Nhân dân, kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc lấy ý kiến của quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên tại nơi công tác và nơi cư trú, đến nay, không có đảng viên nào cần được chi bộ tiếp tục giáo dục, giúp đỡ. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết: Thời gian qua, Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Đảng như: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng... Qua đó, 64 đảng viên trong Đảng bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị đã luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên. Nhiều năm liền Đảng bộ không có Đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có đảng viên trong diện cần được giáo dục, giúp đỡ...

Thời gian tới, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện tốt quy trình rà soát để kịp thời phát hiện đảng viên có vi phạm và có giải pháp giáo dục, giúp đỡ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động; nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Thành Trung

Tags Đảng bộ cơ quan và doanh nghiệp Yên Bái đảng viên Chỉ thị số 28 01-KL/TW 21-KL/TW

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn kiểm tra sổ ghi chép của đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Bí thư Đảng ủy thị trấn cho rằng: "Trước đây, sự "độc diễn” của bí thư chi bộ chính là điều gây nhàm chán cho đảng viên. Vì vậy, việc sinh hoạt chi bộ (SHCB) trở nên hình thức, gượng ép, không phát huy được năng lực, sở trường, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng". Nay, từ thực tế SHCB cơ sở ở Văn Chấn, nhiều kinh nghiệm hay giải pháp mạnh đã triển khai được nhân rộng.

Anh Hờ A Trừ - Bí thư Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn  (thứ ba bên trái) tại Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. (Ảnh: T.L)

Văn Chấn tuy là huyện vùng thấp, có 24 xã, thị trấn nhưng 50% số xã, thôn lại thuộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn - nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, vai trò của các chi bộ, đặc biệt là năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thôn, bản được xem là yếu tố quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhờ sự tận tụy, nhiệt huyết, mẫn cán của Bí thư Chi bộ Mùa A Chống, ngày càng nhiều con đường ở bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề được bê tông hóa.

Là huyện nghèo, trình độ dân trí không đồng đều, số lượng đảng viên ít, địa hình chia cắt, còn nhiều hạn chế trong triển khai nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử”… nhưng thời gian qua, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở tại huyện Mù Cang Chải ngày càng được nâng lên.

Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thuộc Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2023.

Năm 2023, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá, công nhận 64 mô hình "Dân vận khéo". Qua tổng hợp, các mô hình được công nhận đã đảm bảo các tiêu chí, đạt từ 75- 100 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục